Profile

Jinatta

แนะนำตัว

เป็นคนที่ชอบเขียนคำขวัญ แต่งกลอน เขียนเรียงความประกวดมาตั้งแต่เด็ก หลังจากเริ่มทำงานก็มีโอกาสได้เขียนบทความ หนังสือทางวิชาการ และเกลาสำนวน ดูคำผิด ตรวจปรู๊ฟต้นฉบับหนังสือให้กับคนอื่นๆ จนกลายเป็นความชอบในการแก้ไขสำนวนภาษาให้ถูกต้องและสละสลวย กระทั่งมีโอกาสได้ทำงานพิสูจน์อักษรและเป็นบรรณาธิการต้นฉบับหนังสือนิยายให้กับสำนักพิมพ์ ไลต์ ออฟ เลิฟ และสำนักพิมพ์ในเครือ รวมถึงสำนักพิมพ์อื่นๆ และนักเขียนทำมือด้วย
ปัจจุบันไม่ได้ทำงานประจำ รับพิสูจน์อักษร เป็น บ.ก. ต้นฉบับหนังสือนิยายอิสระ รวมถึงจัดเล่มนิยาย
ปล.หากสำนักพิมพ์ไหนสนใจอยากให้ร่วมงานแบบประจำก็ยินดีค่ะ

บล็อก
ผลงานแนะนำ
THE TRICKY EMPEROR กำเนิดจักรพรรดิมายาจอมกะล่อน
Cool Japan II
น้ำค้างเริงไฟ