Profile

KungChuyada

แนะนำตัว

เริ่มต้นทำงานในวงการหนังสือมาตั้งแต่ปี 2545 เคยมีผลงานแต่งหนังสือ สูตร&ฟังก์ชัน Excel ฉบับใช้งานจริงในสำนักงาน
ปัจจุบันทำงานที่ Tibbook - สำนักพิมพ์ ทิบไทยอินเตอร์บุ๊ค เป็นนักเขียน บรรณาธิการ พิสูจน์อักษร และงานอื่นๆ จิปาถะ (บัญชี/บุคคล/การตลาด/อื่นๆ) ทักทายกันได้นะคะ

บล็อก
ผลงานแนะนำ
สูตร&ฟังก์ชัน Excel ฉบับใช้งานจริงในสำนักงาน
สูตร&ฟังก์ชัน Excel 2007 ฉบับใช้งานจริงในสำนักงาน