News

News All > การประกวดศิลปะระดับเยาวชน Young Thai Artist Awardการประกวดศิลปะระดับเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ Young Thai Artist Award ประจำปี 2014 เปิดรับสมัครผลงานแล้ว 
เปิดโอกาสให้ส่งผลงานได้ถึง 6 ประเภท ได้แก่ ศิลปะ 2 มิติ, ศิลปะ 3 มิติ, ภาพถ่าย, ภาพยนตร์, วรรณกรรม และการประพันธ์ดนตรี 
การประกวดทั้ง 6 สาขา ไม่มีการจำกัดหัวข้อ
ผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจะได้รับเงิน 150000 บาทพร้อมโอกาสไปทัศนศึกษาที่ต่างประเทศ ส่วนผู้ได้รับรางวัลดีเด่นจะได้รับเงิน 50000 บาท

การส่งผลงานแต่ละสาขามีรายละเอียดและกำหนดเวลาส่ง สถานที่ส่งแตกต่างกัน 
 
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.scgfoundation.org หรือ www.facebook.com/YoungThaiArtistAward 
หรือโทรสอบถามได้ที่ 0 2586 5214 

มาร่วมสร้างสังคมหนังสือและสิ่งพิมพ์ให้เข้มแข็งไปพร้อมกัน
Thai Book Society


Other News more>>