ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง
เรื่อง : วิภาพร รุตท์โชติ ภาพ : มังกร สรพล