ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง
บุษบา เตชศรีสุธี
ISBNISSNBarcodeชื่อราคาปีที่ผลิตสำนักพิมพ์
97813133180689781313318068 Starpics Special : Star Trek 50th Anniversary 22015 ก.ค. 2559บริษัท สตาร์พิคส์ จำกัด
97813133180449781313318044 Starpics Special - Pixar Mania 3rd Edition 22015 มิ.ย. 2559บริษัท สตาร์พิคส์ จำกัด
97813133180379781313318037 Starpics Special : X-Men Updated Edition 18015 พ.ค. 2559บริษัท สตาร์พิคส์ จำกัด
97813133180139781313318013 Starpics Special : Dc Universe 2001 เม.ย. 2559บริษัท สตาร์พิคส์ จำกัด
97813133179939781313317993 Starpics Special : Funtastic Dreamworks Animations 20010 มี.ค. 2559บริษัท สตาร์พิคส์ จำกัด
97813133179799781313317979 Starpics Special : Star Wars - Revised Edition 20015 ธ.ค 2558บริษัท สตาร์พิคส์ จำกัด
97813133179559781313317955 Starpics Special : The World Of The Hunger Games 14020 พ.ย. 2558บริษัท สตาร์พิคส์ จำกัด
97813133181299781313318129 Starpics Special : Book Of Horror 19030 ต.ค. 2560บริษัท สตาร์พิคส์ จำกัด
97813133181369781313318136 Starpics Special :Harry Potter 19015 พ.ย. 2560บริษัท สตาร์พิคส์ จำกัด
97813133181509781313318150 Starpics Special Year Book 2016 + Oscar 2017 14010 ก.พ. 2560บริษัท สตาร์พิคส์ จำกัด
97813133179489781313317948 Starpics Special - Ghibli Story (ปกแข็ง) 28025 ต.ค. 2558บริษัท สตาร์พิคส์ จำกัด
97813133178949781313317894 Starpics Special : Jurassic Park 20020 มิ.ย. 2558บริษัท สตาร์พิคส์ จำกัด
97813133178709781313317870 Starpics Special: Avengers , Marvel Cinematic Universe 22020 พ.ค. 2558บริษัท สตาร์พิคส์ จำกัด
97813133179009781313317900 Starpics Special Year Book 2014 + Oscar 2015 12015 ก.พ. 2558บริษัท สตาร์พิคส์ จำกัด
97813133178189781313317818 Starpics Special : The Tales Of Middle - Earth , Everything About The Hobbit & The Lord Of The Rings 25025 ธ.ค 2557บริษัท สตาร์พิคส์ จำกัด
97813133177579781313317757 Starpics Special : Disney Treasures - The Classic Beginning 18020 ต.ค. 2557บริษัท สตาร์พิคส์ จำกัด
97813133177269781313317726 Starpics Special : Transformers Chronicle 17025 มิ.ย. 2557บริษัท สตาร์พิคส์ จำกัด
97813133177029781313317702 Starpics Special : Godzilla , The Legend Of King 20020 พ.ค. 2557บริษัท สตาร์พิคส์ จำกัด
97813133176729781313317672 Starpics Special : Disney Treasures - Millennium Renaissance 18015 เม.ย. 2557บริษัท สตาร์พิคส์ จำกัด
97861674692569786167469256 Starpics Special - Alfred Hitchcock 22010 ก.ย 2556บริษัท สตาร์พิคส์ จำกัด