แบบฝึกภาษาไทย ประถม ๑
แบบฝึกภาษาไทย ประถม ๑Wish List

ให้ดาวหนังสือเล่มนี้
New Release ThisWeekแบบฝึกภาษาไทย ประถม ๑
ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง อ.อัสมา เพ็ชรประกอบ
อ่านแล่ว 0 คน ให้ดาว 0 คน
(เฉลี่ยจากคนให้ดาวทั้งหมด)

แบบฝึกภาษาไทย ประถม ๑


สร้างกระบวนการเรียนรู้ทักษะทางภาษาไทย ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ให้กับผู้เรียน ด้วยแบบฝึกที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งในส่วนของภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ พร้อมสรุปสาระสำคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายขึ้น เมื่อเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการสอบเพิ่มคะแนน สอบปลายภาคเรียน หรือสอบในสนามสอบใดๆ ประสิทธิผลของผู้เรียนก็ย่อมสูงและดีขึ้นอย่างแน่นอน
พัฒนาทักษะภาษาไทย ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ให้กับผู้เรียนด้วยแบบฝึกที่ครอบคลุมเนื้อหา และสรุปสาระสำคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายและแม่นยำมากขึ้น

สารบัญ
บทที่ ๑ พยัญชนะ
บทที่ ๒ วรรณยุกต์
บทที่ ๓ สระ
บทที่ ๔ เรียนรู้เรื่องสระ
แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ ๑
บทที่ ๕ อักษรสามหมู่
บทที่ ๖ ตัวเลขไทย
บทที่ ๗ มาตราตัวสะกด
แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ ๒

จุดเด่นสินค้า
ข้อสอบทันสมัย ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ครอบคลุมเนื้อหาทั้งภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ ผู้เรียนสามารถประเมินผลการสอบได้ด้วยตนเอง เหมาะกับการศึกษายุค 4.0 
ชื่อหนังสือ
แบบฝึกภาษาไทย ประถม ๑

บรรณาธิการ
ปติมา จำปาเวียง
ปีที่ผลิต
22 สิงหาคม 2562
สำนักพิมพ์
Think Beyond book
เว็บไซต์สำนักพิมพ์
http://www.thinkbeyondbook.com/
ISBN
8859099303989
Barcode
8859099303989

จำนวนหน้า
408 หน้า
ขนาด
19 x 25.4 ซม. ซ.ม.
น้ำหนัก
0 กรัม
ราคา
280 บาท
สถานะการขาย
วางจำหน่ายทั่วไป
หนังสือเล่มนี้มีขายที่
แสดงความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
กรุณา LogIn เข้าสู่ระบบเพื่อทำการรีวิวหนังสือ

*** ต้องเป็นหนังสือที่มี สถานะ "อ่านแล้ว" เท่านั้น ถึงจะรีวิวได้ (เปลี่ยนสถานะที่ใต้รูปปกหนังสือ) ***
*** รีวิวได้ user ละ 1 รีวิว ต่อ 1 เล่ม ***
edit
edit