รวมโจทย์ภาษาไทย สอบเข้า ม.1 โรงเรียนชื่อดังทั่วประเทศ
รวมโจทย์ภาษาไทย สอบเข้า ม.1 โรงเรียนชื่อดังทั่วประเทศWish List

ให้ดาวหนังสือเล่มนี้
New Release ThisWeekรวมโจทย์ภาษาไทย สอบเข้า ม.1 โรงเรียนชื่อดังทั่วประเทศ
ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง อ.นวพร ลออพันธ์สกุล , อ.นัทธวัธน์ โยธา
อ่านแล่ว 0 คน ให้ดาว 0 คน
(เฉลี่ยจากคนให้ดาวทั้งหมด)

รวมโจทย์ภาษาไทย สอบเข้า ม.1 โรงเรียนชื่อดังทั่วประเทศ


การสอบเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1 นับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของนักเรียนระดับประถมปลาย การเพิ่มความแม่นยำเพื่อทำข้อสอบในวิชาต่างๆ จึงเป็นเรื่องที่ต้องหมั่นฝึกฝน โดยเฉพาะทักษะด้านภาษา ซึ่งวิชาภาษาไทย เป็นวิชาที่นักเรียนต้องอ่าน ตีความและวิเคราะห์เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องที่สุด
แนวข้อสอบเสมือนจริงนับเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กมีความก้าวหน้า หากผู้เรียนทำข้อสอบในหนังสือ "รวมโจทย์ภาษาไทยสอบเข้า ม.1 โรงเรียนชื่อดังทั่วประเทศ" จนครบถ้วน และได้รับการชี้แนะจากครู ผู้ปกครองก็จะยิ่งสร้างความมั่นใจก่อนลงสนามสอบจริง จนประสบความสำเร็จในการสอบเข้าศึกษาต่ออย่างแน่นอน
1 เล่ม ใช้คุ้มค่า พัฒนาทักษะภาษาไทยให้แม่นยำเพื่อการสอบเข้า ม.1 โดยตรง และเชื่อมโยงสู่การสอบ O-NET ให้ได้คะแนนสูง

สารบัญ
แบบทดสอบ ชุดที่ 1
แบบทดสอบ ชุดที่ 2
แบบทดสอบ ชุดที่ 3
แบบทดสอบ ชุดที่ 4
แบบทดสอบ ชุดที่ 5
แบบทดสอบ ชุดที่ 6
แบบทดสอบ ชุดที่ 7

จุดเด่นสินค้า
แนวข้อสอบทันสมัย
ครอบคลุมทุกเรื่องที่ต้องรู้ก่อนสอบ
รวบรวมและเรียบเรียงจากโรงเรียนทั่วประเทศ
เฉลยละเอียดอธิบายชัดเจนทุกขั้นตอน
ชื่อหนังสือ
รวมโจทย์ภาษาไทย สอบเข้า ม.1 โรงเรียนชื่อดังทั่วประเทศ

บรรณาธิการ
ปติมา จำปาเวียง
ปีที่ผลิต
1 ตุลาคม 2562
สำนักพิมพ์
Think Beyond book
เว็บไซต์สำนักพิมพ์
http://www.thinkbeyondbook.com/
ISBN
8859099304498
Barcode
8859099304498

จำนวนหน้า
148 หน้า
ขนาด
19 x 25.4 ซม. ซ.ม.
น้ำหนัก
0 กรัม
ราคา
165 บาท
สถานะการขาย
วางจำหน่ายทั่วไป
หนังสือเล่มนี้มีขายที่
แสดงความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
กรุณา LogIn เข้าสู่ระบบเพื่อทำการรีวิวหนังสือ

*** ต้องเป็นหนังสือที่มี สถานะ "อ่านแล้ว" เท่านั้น ถึงจะรีวิวได้ (เปลี่ยนสถานะที่ใต้รูปปกหนังสือ) ***
*** รีวิวได้ user ละ 1 รีวิว ต่อ 1 เล่ม ***
edit
edit