สิ่งต่าง ๆ รอบตัว เล่ม 3
สิ่งต่าง ๆ รอบตัว เล่ม 3Wish List

ให้ดาวหนังสือเล่มนี้
New Release ThisWeekสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เล่ม 3
อ่านแล่ว 0 คน ให้ดาว 0 คน
(เฉลี่ยจากคนให้ดาวทั้งหมด)
เพลิดเพลินและเสริมพัฒนาการ
ด้วยชุดเสริมประสบการณ์ฯแบบฝึกหัดอนุบาลพร้อมสติกเกอร์ ที่มีเนื้อหาเสริมทักษะพื้นฐานครบทุกด้าน และมีหน้ากิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น เกมบัตรคำ กิจกรรมศิลปะด้วยฝีมือหนู ฯลฯ โดยคุณพ่อคุณแม่/คุณครู สามารถนำมาเป็นแนวทางในการสอนเด็กๆ ได้

สิ่งที่เด็กจะได้เรียนรู้จากแต่ละเล่ม
'ตัวเรา' เด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องตนเอง รู้จักอวัยวะส่วนต่างๆ วิธีดูแลรักษาร่างกาย การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกอย่างเหมาะสม รวมถึงการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม
'บุคคลและสถานที่แวดล้อม' รู้จักครอบครัว สถานศึกษา บทบาทและหน้าที่ของบุคคลในสถานะต่างๆ เรียนรู้ความเป็นไทย วัฒนธรรมประเพณีไทยและสากล
'ธรรมชาติรอบตัว' เรียนรู้เรื่องคน สัตว์ พืช จนถึงธรรมชาติรอบตัว ดิน ฟ้า สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการรักษาสมบัติสาธารณะ
'สิ่งต่างๆ รอบตัว' รู้จักสิ่งของรอบตัว สิ่งของเครื่องใช้ ยานพาหนะ การคมนาคม เทคโนโลยีและการสื่อสาร สามารถสื่อความหมายได้ถูกต้อง เรียนรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ รอบตัว
จึงมั่นใจได้ว่าเมื่อเด็กๆ เรียนรู้ผ่านการเล่นด้วยหนังสือชุดเสริมประสบการณ์ฯ จะได้รับความสนุกสนานและเสริมพัฒนาการ ได้อย่าครบถ้วนเหมาะสมตามวัย

  • มีให้เลือก 3 ระดับ ตามช่วงอายุ
  • แต่งโดยทีมอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญการสอนปฐมวัย
  • ขนาด 29.2x21 cm จำนวน 36 หน้า พร้อมสติกเกอร์ 2 หน้า ในเล่ม
  • พิมพ์ด้วยน้ำหมึกจากธรรมชาติ ปลอดภัยต่อทุกคน
ชื่อหนังสือ
สิ่งต่าง ๆ รอบตัว เล่ม 3

บรรณาธิการ
ผศ.เอื้อพร สัมมาทิพย์
ปีที่ผลิต
1 เมษายน 2562
สำนักพิมพ์
เจริญปัญญา เอ็ดดูเคชั่น
เว็บไซต์สำนักพิมพ์
ค้นหาจาก Google
ISBN
8859565100128
Barcode
8859565100128

จำนวนหน้า
36 หน้า
ขนาด
29.2 x 21 ซ.ม.
น้ำหนัก
146 กรัม
ราคา
56 บาท
สถานะการขาย
วางจำหน่ายทั่วไป
หนังสือเล่มนี้มีขายที่
  • บริษัท เจริญปัญญา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
    บริษัท เจริญปัญญา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด 8/1 ซอยบางนา-ตราด 51 ถนนบางนา-ตราด(กม.7.5) ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
    โทร : 02-751-7468    แฟกซ์ : 02-316-9238    Email : info@charoenpanya.com    Website : charoenpanya.com
แสดงความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
กรุณา LogIn เข้าสู่ระบบเพื่อทำการรีวิวหนังสือ

*** ต้องเป็นหนังสือที่มี สถานะ "อ่านแล้ว" เท่านั้น ถึงจะรีวิวได้ (เปลี่ยนสถานะที่ใต้รูปปกหนังสือ) ***
*** รีวิวได้ user ละ 1 รีวิว ต่อ 1 เล่ม ***
edit
edit