เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (รหัสวิชา 2100-1001)
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (รหัสวิชา 2100-1001)Wish List

ให้ดาวหนังสือเล่มนี้
New Release ThisWeekเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (รหัสวิชา 2100-1001)
ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง เกียรติศักดิ์ สุทธิปัญโญ
อ่านแล่ว 0 คน ให้ดาว 0 คน
(เฉลี่ยจากคนให้ดาวทั้งหมด)
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (รหัสวิชา 2100-1001)

เนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ได้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน เรียนร่วมประเภทวิชา (2100) ลำดับที่ 1

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเรื่อง
* พัฒนาการของการเขียนแบบ วิธีการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ-อุปกรณ์ในการเขียนแบบ
* มาตรฐานการเขียนแบบ กระดาษเขียนแบบ เส้น ตัวเลข ตัวอักษร มาตราส่วน
* การสร้างรูปทรงเรขาคณิต
* การกำหนดขนาดชิ้นงาน
* การเขียนแบบภาพสามมิติ
* การเขียนแบบภาพฉายมุมที่ 1 และมุมที่ 3
* การสเกตช์ภาพ
* การเขียนแบบภาพตัด
* สัญลักษณ์เบื้องต้นในงานช่างอุตสาหกรรม

เหมาะสำหรับ
* นักศึกษาระดับ ปวช.
* บุคคลที่เริ่มสนใจการเขียนแบบ

สามารถสั่งซื้อได้ที่
1. Inbox เพจwww.facebook.com/tpabookcentre
2. www.tpabook.com/product/เขียนแบบเทคนิค-สอศ/
3. TPA Book Centre สาขาสุขุมวิท 29 และ สาขาพัฒนการ 18 / HOTLINE 02-662-1020

ชื่อหนังสือ
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (รหัสวิชา 2100-1001)

ปีที่ผลิต
22 กุมภาพันธ์ 3103
สำนักพิมพ์
สำนักพิมพ์ ส.ส.ท. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
เว็บไซต์สำนักพิมพ์
ค้นหาจาก Google
ISBN
9789744436818
Barcode
9789744436818

จำนวนหน้า
284 หน้า
ขนาด
18.0 x 26.0 ซ.ม.
น้ำหนัก
500 กรัม
ราคา
79 บาท
หนังสือเล่มนี้มีขายที่
  • สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (สำนักพิมพ์)
    5-7 ถนนสุขุมวิท ซอย29 ถนนสุขุมวิท
    โทร : 02-258-0320-5 ต่อ 1530, 02-258-0320-5 ต่อ 1209    แฟกซ์ : 02-258-0181    Email : tpabook@tpa.or.th    Website : www.tpabook.com
แสดงความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
กรุณา LogIn เข้าสู่ระบบเพื่อทำการรีวิวหนังสือ

*** ต้องเป็นหนังสือที่มี สถานะ "อ่านแล้ว" เท่านั้น ถึงจะรีวิวได้ (เปลี่ยนสถานะที่ใต้รูปปกหนังสือ) ***
*** รีวิวได้ user ละ 1 รีวิว ต่อ 1 เล่ม ***
edit
edit