การเป็นผู้ประกอบการ (รหัสวิชา 2001-1002)
การเป็นผู้ประกอบการ (รหัสวิชา 2001-1002)Wish List

ให้ดาวหนังสือเล่มนี้
New Release ThisWeekการเป็นผู้ประกอบการ (รหัสวิชา 2001-1002)
ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง ธงชัย สุทธิสม
อ่านแล่ว 1 คน ให้ดาว 0 คน
(เฉลี่ยจากคนให้ดาวทั้งหมด)
                                      การเป็นผู้ประกอบการ (รหัสวิชา 2001-1002)

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นตามเนื้อหารายวิชา 2001-1002 การเป็นผู้ประกอบการ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และได้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 ใช้ได้ทุกประเภทวิชา กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประกาศลำดับที่ 259

เนื้อหาในหนังสือประกอบด้วย 8 หน่วย ดังนี้ การวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ
* หลักการออมและการลงทุน
* การเป็นผู้ประกอบการ
* การจัดหาแหล่งเงินทุน
* กฎหมายที่เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ
* รูปแบบแผนธุรกิจ
* การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
* เศรษฐกิจพอเพียงกับการเป็นผู้ประกอบการ

รวมถึงมีกิจกรรมเสริมสมรรถนะและแบบทดสอบท้ายบท เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจและประเมินผลการเรียนด้วย

สามารถสั่งซื้อได้ที่
1. Inbox เพจwww.facebook.com/tpabookcentre
2. www.tpabook.com/product/การเป็นผู้ประกอบการ-สอศ/
3. TPA Book Centre สาขาสุขุมวิท 29 และ สาขาพัฒนการ 18 / HOTLINE 02-662-1020

ชื่อหนังสือ
การเป็นผู้ประกอบการ (รหัสวิชา 2001-1002)

ปีที่ผลิต
22 กุมภาพันธ์ 3103
สำนักพิมพ์
สำนักพิมพ์ ส.ส.ท. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
เว็บไซต์สำนักพิมพ์
ค้นหาจาก Google
ISBN
9789744437075
Barcode
9789744437075

จำนวนหน้า
244 หน้า
ขนาด
18.5 x 26 ซม. ซ.ม.
น้ำหนัก
450 กรัม
ราคา
70 บาท
หนังสือเล่มนี้มีขายที่
  • สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (สำนักพิมพ์)
    5-7 ถนนสุขุมวิท ซอย29 ถนนสุขุมวิท
    โทร : 02-258-0320-5 ต่อ 1530, 02-258-0320-5 ต่อ 1209    แฟกซ์ : 02-258-0181    Email : tpabook@tpa.or.th    Website : www.tpabook.com
แสดงความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
กรุณา LogIn เข้าสู่ระบบเพื่อทำการรีวิวหนังสือ

*** ต้องเป็นหนังสือที่มี สถานะ "อ่านแล้ว" เท่านั้น ถึงจะรีวิวได้ (เปลี่ยนสถานะที่ใต้รูปปกหนังสือ) ***
*** รีวิวได้ user ละ 1 รีวิว ต่อ 1 เล่ม ***
edit
edit