การอธิบายกับการวิเคราะห์ทางการเมือง
การอธิบายกับการวิเคราะห์ทางการเมืองWish List

ให้ดาวหนังสือเล่มนี้
New Release ThisWeekการอธิบายกับการวิเคราะห์ทางการเมือง
ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง อนุสรณ์ ลิ่มมณี
อ่านแล่ว 0 คน ให้ดาว 0 คน
(เฉลี่ยจากคนให้ดาวทั้งหมด)
"การเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในด้านการวิเคราะห์ทางการเมือง ขอบเขตและแนวการศึกษาทางรัฐศาสตร์และปรัชญาสังคมศาสตร์ในระดับหลังปริญญาตรี ทำให้ผู้เขียนต้องหันกลับไปทบทวนสิ่งที่เคยเรียนรู้มาและหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาการอธิบายในทางสังคมศาสตร์ และผลกระทบต่อการศึกษาวิเคราะห์ทางการเมือง งานเขียนชิ้นนี้จึงเป็นเพียงผลจากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานสอนดังกล่าวเท่านั้น แต่ยังเป็นการทดลองนำเสนอในสิ่งที่ตนเองได้รับมาจากการพยายามจัดระเบียบความคิดในด้านนั้น"

คำนำในการพิมพ์ครั้งที่หนึ่ง

สารบัญ

คำนำสำนักพิมพ์
คำนำในการพิมพ์ครั้งที่หนึ่ง
คำนำในการพิมพ์ครั้งที่สอง
คำปรารภของคณบดีคณะรัฐศาศตร์

1. บทนำ
- พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์กับแนวคิดทางปรัชญาสังคมศาสตร์
- แนวคิดและวิธีการทางวิทยาศาสตร์กับการศึกษาวิเคราะห์ทางการเมือง

2.วิธีการอธิบายปรากฏการณ์ทางการเมือง
- วิธีการอธิบายปรากฏการณ์ตามแนวคิดปฏิฐานนิยม
- วิธีการอธิบายปรากฏการณ์ตามแนวคิดสัจนิยม
- วิธีการอธิบายปรากฏการณ์โดยการตีความ
- วิธีการอธิบายกับปัญหาในการศึกษาวิเคราะห์ปรากฏการณ์

3.รูปแบบการอธิบายกับแนวการวิเคราะห์ทางการเมือง
- แนวคิดและรูปแบบในการอธิบายทางสังคมศาสตร์
- ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผลและฐานในการอธิบาย
- รูปแบบการอธิบายในแนวการวิเคราะห์ทางการเมือง
- ข้อโต้แย้งในการอธิบายระหว่างโครงสร้างกับการกระทำ

4.ระดับของการอธิบายในการวิเคราะห์ทางการเมือง
- การอธิบายจากระดับปัจเจกบุคคลและการอธิบายจากระดับหน่วยใหญ่
- ทัศนะเกี่ยวกับระดับการอธิบาย
- ระดับการอธิบายกับปัญหาการวิเคราะห์ทาการเมือง

5.ปัญหาและทางออกในการอธิบาย
- ปัญหาการอธิบายกับความสับสนในการวิเคราะห์ทางการเมือง
- ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการ รูปแบบ และระดับในการอธิบาย
- ทางออกของข้อโต้แย้งระหว่างแนวคิดในการอธิบาย

หนังสืออ้างอิง
ชื่อหนังสือ
การอธิบายกับการวิเคราะห์ทางการเมือง

บรรณาธิการ
ชานน จงประสพมงคล , อนรรฆ พิทักษ์ธานิน
นักวาดภาพ
น้ำส้ม สุภานันท์
ปีที่ผลิต
1 กันยายน 2561
สำนักพิมพ์
ศยามปัญญา
เว็บไซต์สำนักพิมพ์
ค้นหาจาก Google
ISBN
9789743159879
Barcode
9789743159879

จำนวนหน้า
160 หน้า
ขนาด
14 x 21 ซ.ม.
น้ำหนัก
200 กรัม
ราคา
160 บาท
สถานะการขาย
วางจำหน่ายทั่วไป
หนังสือเล่มนี้มีขายที่
  • บริษัท เคล็ดไทย จำกัด (ผู้จัดจำหน่าย)
    117-119 ถนนเฟื่องนคร วัดราชบพิช พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
    โทร : 02-225-9536-39    แฟกซ์ : 02-222-5788    Email : kledthai@kledthai.co.th
แสดงความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
กรุณา LogIn เข้าสู่ระบบเพื่อทำการรีวิวหนังสือ

*** ต้องเป็นหนังสือที่มี สถานะ "อ่านแล้ว" เท่านั้น ถึงจะรีวิวได้ (เปลี่ยนสถานะที่ใต้รูปปกหนังสือ) ***
*** รีวิวได้ user ละ 1 รีวิว ต่อ 1 เล่ม ***
edit
edit