สรุปหลักภาษาอังกฤษ ป.3
สรุปหลักภาษาอังกฤษ ป.3Wish List

ให้ดาวหนังสือเล่มนี้
New Release ThisWeekสรุปหลักภาษาอังกฤษ ป.3
ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง ประภา วัฒนชีวโกศล
อ่านแล่ว 0 คน ให้ดาว 0 คน
(เฉลี่ยจากคนให้ดาวทั้งหมด)
วิชาภาษาอังกฤษนั้นเป็นวิชาที่สำคัญอย่างมากสำหรับนักเรียนทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลานี้ที่ประเทศไทยกำลังตื่นตัวกับกระแสประชาคมอาเซียน ก็ยิ่งทำให้การเรียนภาษาอังกฤษนั้นจำเป็นมากขึ้นในทุกด้าน หนังสือชุดสรุปหลักภาษาอังกฤษ ป.3 เล่มนี้ ผู้จัดทำตั้งใจจัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนที่ต้องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้เข้าใจและนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และมีความพร้อมในทักษะภาษาอังกฤษด้านต่างๆ โดยผู้จัดทำยึดเนื้อหาสาระตามแนวหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการฉบับล่าสุด หนังสือชุดนี้นอกจากจะมีการสรุปเนื้อหาภาษาอังกฤษด้านไวยากรณ์พื้นฐานแล้ว ยังมีเนื้อหาที่หลากหลายเพื่อเพิ่มพูนทักษะทางภาษาอังกฤษของนักเรียนในด้านต่างๆ รวมทั้งมีแบบฝึกหัดสำหรับให้นักเรียนได้ฝึกฝนเพื่อให้เกิดความมั่นใจด้วย
ชื่อหนังสือ
สรุปหลักภาษาอังกฤษ ป.3

ปีที่ผลิต
26 กันยายน 3103
สำนักพิมพ์
บ. ซิซินีอินเตอร์เนชั่นแนล
เว็บไซต์สำนักพิมพ์
ค้นหาจาก Google
ISBN
8858710307771
Barcode
8858710307771

จำนวนหน้า
160 หน้า
ขนาด
18 x 25.5 ซ.ม.
น้ำหนัก
254 กรัม
ราคา
125 บาท
หนังสือเล่มนี้มีขายที่
แสดงความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
กรุณา LogIn เข้าสู่ระบบเพื่อทำการรีวิวหนังสือ

*** ต้องเป็นหนังสือที่มี สถานะ "อ่านแล้ว" เท่านั้น ถึงจะรีวิวได้ (เปลี่ยนสถานะที่ใต้รูปปกหนังสือ) ***
*** รีวิวได้ user ละ 1 รีวิว ต่อ 1 เล่ม ***
edit
edit