Ghost Tower & Me
Ghost Tower & MeWish List

ให้ดาวหนังสือเล่มนี้
New Release ThisWeekGhost Tower & Me
ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง
อ่านแล่ว 0 คน ให้ดาว 0 คน
(เฉลี่ยจากคนให้ดาวทั้งหมด)
หนังสือเล่มนี้ฉายภาพมิติเล็ก ๆ ของตึกใหญ่อย่างสาธรยูนีคเท่านั้น เรื่องราวอีกเป็นจำนวนมากอยู่นอกเหนือหนังสือไปจนถึงการรับรู้ เรื่องราวอีกเป็นจำนวนมากก็ยังคงเป็นความลับ ความลับที่ผู้เขียนไม่รู้ ความลับที่ผู้เขียนรู้แต่เขียนไม่ได้ ความลับที่เมื่อเปิดเผยก็เสี่ยงภัย การพูดความจริงมักจะทำให้ผู้พูดเสี่ยงตายและตายเป็นปัญหามานับเป็นพันปี ในกรีกโบราณ Parrhesia คือการพูดความจริงที่เสี่ยงภัยที่ทำให้ผู้พูดถึงแก่ชีวิตได้ การพูดความจริงในหลาย ๆ ที่จึงต้องมีการคุ้มครอง แต่เมื่อไม่มีใครคุ้มครองก็ทำให้มีเพียงบางอย่างเท่านั้นที่เปิดเผยออกมา ความตายที่โหดเหี้ยมย่อมไม่ใช่วิถีที่มนุษย์ในสภาวะสมัยใหม่พึงปรารถนา แต่ความใคร่อยากรู้ที่จะเรียนรู้เพื่อขยายขอบเขตของความทรงจำเพื่อเพิ่มความเข้าใจย่อมเป็นสิ่งที่น่าพิสมัย ไม่ว่าข้อมูลเหล่านี้จะออกมาจากปากของใคร มาจากคนกลุ่มไหน มาจากเพศไหน นี่เป็นแค่ผงธุลีแห่งความรู้และข้อมูลที่จะให้แง่คิดและตั้งคำถามกันต่อไป 
ชื่อหนังสือ
Ghost Tower & Me

บรรณาธิการ
สุลักษณ์ วิศวปัทมวรรณ
ปีที่ผลิต
1 ตุลาคม 2560
สำนักพิมพ์
เว็บไซต์สำนักพิมพ์
ค้นหาจาก Google
ISBN
9786167800936

จำนวนหน้า
288 หน้า
ขนาด
110 x 120 Mm ซ.ม.
น้ำหนัก
250 กรัม
ราคา
350 บาท
หนังสือเล่มนี้มีขายที่
แสดงความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
กรุณา LogIn เข้าสู่ระบบเพื่อทำการรีวิวหนังสือ

*** ต้องเป็นหนังสือที่มี สถานะ "อ่านแล้ว" เท่านั้น ถึงจะรีวิวได้ (เปลี่ยนสถานะที่ใต้รูปปกหนังสือ) ***
*** รีวิวได้ user ละ 1 รีวิว ต่อ 1 เล่ม ***
edit
edit