Autonomia: ทุนนิยมความรับรู้แรงงานอวัตถุฯ
Autonomia: ทุนนิยมความรับรู้แรงงานอวัตถุฯWish List

ให้ดาวหนังสือเล่มนี้
New Release ThisWeekAutonomia: ทุนนิยมความรับรู้แรงงานอวัตถุฯ
ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
อ่านแล่ว 0 คน ให้ดาว 0 คน
(เฉลี่ยจากคนให้ดาวทั้งหมด)
สินค้าทีเป็นอวัตถุก็คือการผลิตสร้างระบบภาษาสัญญะ ความหมาย อารมณ์ ความรู้สึกและความรู้ “ระบบทุนนิยมเองก็ต้องการพิทักษ์ผลอวัตถุเหล่านี้ด้วยกฏหมาย" และ “พัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นมาเพื่อเป็นกลไกในการยืดจับมูลค่าของผลผลิตที่เป็นอวัตถุ" ในแง่นี้กลไกของ “The Rule of Law" จึงเป็นกลไกสำคัญ การพิทักษ์ทรัพย์ส่วนตัว (private property) ในมุมต่างโลก สำหรับแรงงานในการผลิตอวัตถุ ก็จะมีลักษณะคล้ายศิลปินด้วยการผลิต งานบริการที่ผลิตสร้างความรู้สึก งานสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม งานโฆษณา ฯลฯ ระบบทุนนิยมที่ใช้ความรู้เป็นพลังในการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของโลกมนุษย์อย่างมาก ทุนนิยมแบบที่รู้จักกันในนามว่า “สังคมมีพื้นฐานจากความรู้ ( Knowledge base society )" ไปจนถึง “สังคมข่าวสาร" และ “โลกาภิวัฒน์" นั้นชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของ “พลังการผลิต (Productive forces )" เพียงแต่ “พลังทางการผลิต" นี้กลับเพิ่มประสิทธิภาพใน “การควบคุม" อันนำไปสู่การควบคุมในระดับต่าง ๆ จนทำให้กรอบความคิดแบบสังคมก้าวหน้า (Progress) ตามแบบที่โครงการแห่งยุคภูมิธรรม (Enlightenment Project) เคยเชื่อนั้นถูกตั้งคำถามหรือกลับเห็นว่าไปเป็นในทางตรงกันข้าม จนนำไปสู่วัฒนธรรมการตรวจสอบ (Auditing Culture) ฯลฯ
ชื่อหนังสือ
Autonomia: ทุนนิยมความรับรู้แรงงานอวัตถุฯ

ปีที่ผลิต
1 พฤษภาคม 2560
สำนักพิมพ์
Illuminations
เว็บไซต์สำนักพิมพ์
ค้นหาจาก Google
ISBN
9786168051047
Barcode
9786168051047

จำนวนหน้า
0 หน้า
ขนาด
12.7 x 18.5 ซ.ม.
น้ำหนัก
300 กรัม
ราคา
270 บาท
หนังสือเล่มนี้มีขายที่
แสดงความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
กรุณา LogIn เข้าสู่ระบบเพื่อทำการรีวิวหนังสือ

*** ต้องเป็นหนังสือที่มี สถานะ "อ่านแล้ว" เท่านั้น ถึงจะรีวิวได้ (เปลี่ยนสถานะที่ใต้รูปปกหนังสือ) ***
*** รีวิวได้ user ละ 1 รีวิว ต่อ 1 เล่ม ***
edit
edit