บรมราชสกุลไทย
บรมราชสกุลไทยWish List

ให้ดาวหนังสือเล่มนี้
New Release ThisWeekบรมราชสกุลไทย
ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง กัลยา เกื้อตระกูล
อ่านแล่ว 0 คน ให้ดาว 0 คน
(เฉลี่ยจากคนให้ดาวทั้งหมด)
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.๖) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตรา พ.ร.บ. ขนานนามสกุลขึ้นเป็นครั้งแรกของสยาม เมื่อวันที่ ๑ เม.ย. ๒๔๖๑ นับจากนั้นคนไทยทุกคนจึงมีนามสกุลใช้กันทั่วไป เฉพาะล้นเกล้า ฯ ร.๖ ทรงพระราชทานนามสกุลแก่ผู้มาร้องขอทั้งสิ้นประมาณ ๖,๕๐๐ นามสกุล ภายหลังทรงตรา พ.ร.บ. นามสกุลขึ้นแล้ว ไม่เพียงแต่ชาวบ้านเท่านั้น ที่เริ่มมีนามสกุลของตัวเอง สำหรับราชวงสืในพระราชวงศ์จักรีก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานคำว่า “ ณ กรุงเทพฯ “ ให้ทุกราชกุลใช้ต่อท้ายนามราชสกุลของเหล่าเชื้อพระวงศ์ที่เป็นชั้นลูกหลานหม่อมหลวงสือต่อลงมา ถืเป็นการพระราชทานนามสกุลให้บรรดาสายราชกุลต่าง ๆ ย้อนหลังจนถึงรัชกาลพระองค์ ต่อมาวันที่ ๖ เม.ย. ๒๔๖๘ ทรงโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศใช้คำว่า “ ณ อยุธยา “ แทน “ ณ หรุงเทพ “ ด้วยเหตุผลว่า องค์ปฐมพระบรมราชจักรีวงศ์นี้ คือ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า ฯ ทรงสืบเชิ้อสายมาจากสกุลใหญ่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็น ราชธานี จึงใช้ “ ณ อยุธยา “ สืบทอดกันมาตามพระราชบัญญัตินับแต่นั้นเรื่อยมา สิริรวมราชสกุลในพระบรมราชจักรีวงศ์ตั้งแต่ ร.๑ – รัชกาลปัจจุบัน ทั้งสาย วังหลวง วังหน้า และวังหลัง มีทั้งสิ้น ๑๓๑ ราชสกุล โดยลำดับตามพระราชบัญยัติของ รัชกาลที่ ๖
ชื่อหนังสือ
บรมราชสกุลไทย

ปีที่ผลิต
1 กุมภาพันธ์ 2560
สำนักพิมพ์
ศรีปัญญา
เว็บไซต์สำนักพิมพ์
ค้นหาจาก Google
ISBN
9786167146973
Barcode
9786167146973

จำนวนหน้า
0 หน้า
ขนาด
ซ.ม.
ราคา
280 บาท
หนังสือเล่มนี้มีขายที่
  • ไชน์ พับลิชชิ่ง เฮ้าส์(บ้านฑูตหนังสือ (สำนักพิมพ์)
    32/666 ถนนประชาอุทิศ ทุ่งครุ ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
    โทร : 02-439-3536    แฟกซ์ : 02-862-7904    Email : shinepublishinghouse@yahoo.com
แสดงความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
กรุณา LogIn เข้าสู่ระบบเพื่อทำการรีวิวหนังสือ

*** ต้องเป็นหนังสือที่มี สถานะ "อ่านแล้ว" เท่านั้น ถึงจะรีวิวได้ (เปลี่ยนสถานะที่ใต้รูปปกหนังสือ) ***
*** รีวิวได้ user ละ 1 รีวิว ต่อ 1 เล่ม ***
edit
edit