ภาชนะดินเผายุคก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย
ภาชนะดินเผายุคก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยWish List

ให้ดาวหนังสือเล่มนี้
New Release ThisWeekภาชนะดินเผายุคก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย
ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง รศ. ดร. ธนิก เลิศชาญฤทธิ์
อ่านแล่ว 0 คน ให้ดาว 0 คน
(เฉลี่ยจากคนให้ดาวทั้งหมด)
ภาชนะดินเผาถือเป็นประดิษฐกรรมยุคแรกๆ ของโลก ซึ่งมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์เมื่อหลายพันปีก่อนได้ริเริ่มสร้างสรรค์ขึ้น และมีการพัฒนาสืบมาจนถึงปัจจุบัน ในประเทศไทย นักโบราณคดีได้พบว่ามนุษย์โบราณได้ใช้ภาชนะดินเผามาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ปีมาแล้ว และถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมยุคแรกในสยาม โดยพบว่าภาชนะดินเผาเหล่านี้ ถูกผลิตขึ้นด้วยรูปทรงที่แตกต่างหลากหลาย มีทั้งรูปแบบที่เรียบง่ายและแบบที่ได้รับการออกแบบตกแต่งด้วยลวดลายอย่างวิจิตรพิศดาร ดังเช่น ภาชนะดินเผาจากแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง อันเป็นที่รู้จักกันดี ซึ่งคาดว่าลวดลายและการตกแต่งเหล่านี้ น่าจะมีความหมายเชิงสัญลักษณ์บางประการ นักโบราณคดีพบว่า ภาชนะดินเผาเหล่านี้ นอกจากจะถูกผลิตขึ้นเพื่อใช้งานในครัวเรือน เป็นภาชนะบรรจุอาหารแล้ว ยังถูกใช้งานในพิธีกรรม โดยเฉพาะในฐานะเป็น “วัตถุอุทิศ” ให้แก่ผู้เสียชิวิตในหลุมฝังศพ รวมทั้งยังถูกใช้เป็นเสมือน “โลงศพ” ด้วยการบรรจุศพลงในภาชนะดินเผาขนาดใหญ่ แล้วฝังไว้ใต้ดิน ซึ่งคาดว่าได้รับการพัฒนารูปแบบต่อมาเป็น “โกศ” ดังที่รู้จักกันในปัจจุบัน หนังสือเล่มนี้ จะอธิบายถึง ภาชนะดินเผายุคก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยในบทบาทต่างๆ อย่างละเอียด พร้อมด้วยภาพประกอบสีจำนวนมาก และศรชี้นำชม ถือเป็นหนังสือเรียนรู้เรื่องภาชนะดินเผายุคก่อนประวัติศาสตร์ที่สมบูรณ์เล่มหนึ่ง 1.เป็นหนังสือที่อธิบายถึงภาชนะดินเผายุคก่อนประวัติศาสตร์โดยละเอียดเล่มแรกและเล่มเดียวที่มีในขณะนี้ 2. ภาชนะดินเผา ถือเป็นหลักฐานทางโบราณคดียุคแรกที่มนุษย์สร้างขึ้น และเป็นที่สนใจของผู้สนใจประวัติศาสตร์โบราณคดี 3. ผู้เขียนเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ 4. หนังสือมีรูปเล่มที่สวยงาม พิมพ์ภาพสีทั้งเล่ม น่าอ่าน 5. ราคาไม่แพง 6.รวบรวมภาพภาชนะดินเผายุคก่อนประวัติศาสตร์ที่สำคัญในประเทศไทยไว้ในเล่ม
ชื่อหนังสือ
ภาชนะดินเผายุคก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย

ปีที่ผลิต
1 เมษายน 2560
สำนักพิมพ์
มิวเซียมเพรส
เว็บไซต์สำนักพิมพ์
www.museum-press.com
ISBN
9786167674117
Barcode
9786167674117

จำนวนหน้า
144 หน้า
ขนาด
ซ.ม.
น้ำหนัก
0 กรัม
ราคา
220 บาท
หนังสือเล่มนี้มีขายที่
  • สำนักพิมพ์มิวเซียมเพรส (สำนักพิมพ์)
    90/99 เดอะวิลล่า ซอยท่าอิฐ ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
    โทร : 081-9135011, 081-4318084    Email : museum_press@yahoo.com    Website : www.museum-press.com
  • สำนักพิมพ์มิวเซียมเพรส (สำนักพิมพ์)
    90/99 เดอะวิลล่า ซอยท่าอิฐ ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
    โทร : 081-9135011, 081-4318084    Email : museum_press@yahoo.com    Website : www.museum-press.com
แสดงความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
กรุณา LogIn เข้าสู่ระบบเพื่อทำการรีวิวหนังสือ

*** ต้องเป็นหนังสือที่มี สถานะ "อ่านแล้ว" เท่านั้น ถึงจะรีวิวได้ (เปลี่ยนสถานะที่ใต้รูปปกหนังสือ) ***
*** รีวิวได้ user ละ 1 รีวิว ต่อ 1 เล่ม ***
edit
edit