สวนสมเด็จพระนางเจ้าฯ(ป่าเล็กในเมืองใหญ่)
สวนสมเด็จพระนางเจ้าฯ(ป่าเล็กในเมืองใหญ่)Wish List

ให้ดาวหนังสือเล่มนี้
New Release ThisWeekสวนสมเด็จพระนางเจ้าฯ(ป่าเล็กในเมืองใหญ่)
อ่านแล่ว 0 คน ให้ดาว 0 คน
(เฉลี่ยจากคนให้ดาวทั้งหมด)
"ไม่ใช่เป็นสวนอย่างเดียว เป็นทั้งป่า เป็นสถานที่พักผ่อน เป็นสวนดอกไม้ เป็นทุกอย่างที่เกี่ยวกับความสะอาด เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พลานามัยสมบูรณ์ เป็นปอดใหญ่สำหรับหายใจอากาศบริสุทธิ์ เพื่อร่างกาย สมอง และจิตใจ จะได้สมบูรณ์" พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่พระราชทานสวนแห่งนี้ให้แก่ปวงชน โดยเฉพาะคนกรุงเทพฯ ให้มีปอดใหญ่สำหรับหายใจอากาศบริสุทธิ์ เป็นสถานที่พักผ่อน และเรียนรู้ บอกเล่าถึงพระราชปณิธานของพระองค์ที่มุ่งหวังให้สวนแห่งนี้เป้นสวนคุณภาพเช่นเดียวกับสวนต่างประเทศ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าราชบริพารในพระองค์ตามเสด็จฯ ไปทัศนศึกษา
ชื่อหนังสือ
สวนสมเด็จพระนางเจ้าฯ(ป่าเล็กในเมืองใหญ่)

ปีที่ผลิต
15 ธันวาคม 2559
สำนักพิมพ์
มูลนิธิสวนสมเด็จฯ
เว็บไซต์สำนักพิมพ์
ค้นหาจาก Google
ISBN
9786169268512
Barcode
9786169268512

จำนวนหน้า
256 หน้า
ขนาด
26.2 x 26.2 ซ.ม.
น้ำหนัก
1159 กรัม
ราคา
700 บาท
หนังสือเล่มนี้มีขายที่
แสดงความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
กรุณา LogIn เข้าสู่ระบบเพื่อทำการรีวิวหนังสือ

*** ต้องเป็นหนังสือที่มี สถานะ "อ่านแล้ว" เท่านั้น ถึงจะรีวิวได้ (เปลี่ยนสถานะที่ใต้รูปปกหนังสือ) ***
*** รีวิวได้ user ละ 1 รีวิว ต่อ 1 เล่ม ***
edit
edit