ทำอย่างไรเมื่อได้สอนเด็กพิเศษ
ทำอย่างไรเมื่อได้สอนเด็กพิเศษWish List

ให้ดาวหนังสือเล่มนี้
New Release ThisWeekทำอย่างไรเมื่อได้สอนเด็กพิเศษ
ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง ผศ.ดร.จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์
อ่านแล่ว 0 คน ให้ดาว 0 คน
(เฉลี่ยจากคนให้ดาวทั้งหมด)
“ทำอย่างไรเมื่อได้สอนเด็กพิเศษ” เป็นหนังสือที่เขียนขึ้นจากการ รวบรวมความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า การวิจัย และจากประสบการณ์ของผู้เขียนที่เคยรับราชการครูและได้รับมอบหมายให้สอนเด็กพิเศษ จากประสบการณ์และผลการวิจัยทำให้ทราบว่าครูผู้สอนเด็กพิเศษยังต้องการความช่วยเหลือ สนับสนุนทางด้านวิชาการ และเทคนิคต่าง ๆ สำหรับใช้ในการจัดการศึกษาแก่เด็กพิเศษอีกมาก ดังนั้น เพื่อให้ครูและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและผู้ต้องการพัฒนาเด็กพิเศษได้มีเอกสารด้านการสอนเด็กพิเศษไว้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ผู้เขียนจึงเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้น เพื่อให้ครูใช้ศึกษาและเพิ่มพูนความรู้พื้นฐานสำหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้แก่เด็กพิเศษที่อยู่ในความดูแล ในเล่มได้นำเสนอเรื่องน่ารู้สำหรับครูเด็กพิเศษ การสอนเด็กพิเศษ เรียน เล่น เน้นพัฒนาการ และการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเด็กพิเศษ ขอกราบขอบพระคุณครูอาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาการและประสบการณ์ด้านการศึกษาพิเศษ ขอขอบคุณผู้ให้กำลังใจ ผู้สนับสนุนทุกท่านที่ทำให้การผลิตหนังสือเล่มนี้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ได้ด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านโดยเฉพาะผู้ไม่มี วุฒิด้านการศึกษาพิเศษหรือไม่มีพื้นความรู้ด้านการศึกษาพิเศษ แต่ได้รับมอบหมายให้สอนเด็กพิเศษตามสมควร
ชื่อหนังสือ
ทำอย่างไรเมื่อได้สอนเด็กพิเศษ

ปีที่ผลิต
1 ธันวาคม 2559
สำนักพิมพ์
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เว็บไซต์สำนักพิมพ์
ค้นหาจาก Google
ISBN
9789740335535
Barcode
9789740335535

จำนวนหน้า
176 หน้า
ขนาด
13.18.5 x ซ.ม.
ราคา
230 บาท
หนังสือเล่มนี้มีขายที่
  • สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สำนักพิมพ์)
    254 อาคารจามจุรี 3 ชั้น3 ถนนพญาไท วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
    โทร : 02-218-3269    แฟกซ์ : 02-218-3266    Email : cupress@chula.ac.th    Website : www.chulapress.com
แสดงความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
กรุณา LogIn เข้าสู่ระบบเพื่อทำการรีวิวหนังสือ

*** ต้องเป็นหนังสือที่มี สถานะ "อ่านแล้ว" เท่านั้น ถึงจะรีวิวได้ (เปลี่ยนสถานะที่ใต้รูปปกหนังสือ) ***
*** รีวิวได้ user ละ 1 รีวิว ต่อ 1 เล่ม ***
edit
edit