วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ฉบับที่ 12/2559 "เทคโนโลยีเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก ชาวนายุคใหม่ ปลูกเอง สีเอง แพ็คเอง ขายเอง"
วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ฉบับที่ 12/2559 "เทคโนโลยีเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก ชาวนายุคใหม่ ปลูกเอง สีเอง แพ็คเอง ขายเอง"Wish List

ให้ดาวหนังสือเล่มนี้
New Release ThisWeekวารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ฉบับที่ 12/2559 "เทคโนโลยีเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก ชาวนายุคใหม่ ปลูกเอง สีเอง แพ็คเอง ขายเอง"
ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง
อ่านแล่ว 0 คน ให้ดาว 0 คน
(เฉลี่ยจากคนให้ดาวทั้งหมด)
เทคโนโลยีเครื่องวีข้าวขนาดเล็ก ปลดโซ่ตรวนการพึ่งโรงสีใหญ่ แปรรูปจำหน่ายกับตลาดที่เปิดกว้าง ,เทคโนโลยีสีข้าวเพื่อการพึ่งตนเองจัดการหลังเก็บเยวอย่างถูกหลัก เลือกใช้เครื่องสีข้าวอย่างเหมาะสม ,ชุมชนข้าวพื้นบ้านเชิงพาณิชย์ครบวงจร ต้นแบบกลุ่มเกษตร ปลูก แปรรูป จำหน่าย พึ่งตนเอง,ปลูกข้าวเป็น ขายข้าวได้ ชาวนารุ่นใหม่ เน้นผลิตนำการตลาด ,ปลูกข้าวเอง สีข้าวขาย พึ่งพาตนเอง อย่างยั่งยืน กลุ่มส่งเสริมเกษตรกรอู่ทอง สุพรรณบุรี
ชื่อหนังสือ
วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ฉบับที่ 12/2559 "เทคโนโลยีเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก ชาวนายุคใหม่ ปลูกเอง สีเอง แพ็คเอง ขายเอง"

ปีที่ผลิต
15 กุมภาพันธ์ 2560
สำนักพิมพ์
เกษตรกรรมธรรมชาติ
เว็บไซต์สำนักพิมพ์
ค้นหาจาก Google
Barcode
9771905508007
ISSN
19055080

จำนวนหน้า
76 หน้า
ขนาด
20.9 x 29.1 ซ.ม.
ราคา
60 บาท
หนังสือเล่มนี้มีขายที่
  • มูลนิธิศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนา (สำนักพิมพ์)
    22 ซอยชำนาญอักษร ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
    โทร : 02-279-0552    แฟกซ์ : 02-617-0834    Email : mcdf22@yahoo.com
แสดงความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
กรุณา LogIn เข้าสู่ระบบเพื่อทำการรีวิวหนังสือ

*** ต้องเป็นหนังสือที่มี สถานะ "อ่านแล้ว" เท่านั้น ถึงจะรีวิวได้ (เปลี่ยนสถานะที่ใต้รูปปกหนังสือ) ***
*** รีวิวได้ user ละ 1 รีวิว ต่อ 1 เล่ม ***
edit
edit