วิวิธภาษา วรรณคดีวิจักษ์ ม.1-2-3
วิวิธภาษา วรรณคดีวิจักษ์ ม.1-2-3Wish List

ให้ดาวหนังสือเล่มนี้
New Release ThisWeekวิวิธภาษา วรรณคดีวิจักษ์ ม.1-2-3
ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง อ.สมศักดิ์ อัมพรวิสิทธิ์โสภา
อ่านแล่ว 1 คน ให้ดาว 0 คน
(เฉลี่ยจากคนให้ดาวทั้งหมด)
วิวิธภาษาและวรรณคดีวิจักษ์ ฉบับรวม ม.1-2-3 ของกลุ่มสาระภาษาไทย จัดทำขึ้นเพื่อใช้ฝึกทักษะเพื่อเสริมการเรียนรู้ โดยเรียบเรียงเนื้อหาสาระตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาภายในเล่ม สรุปเรื่องย่อ ข้อคิดจากเรื่องในแต่ละบทของแบบเรียนวิชาภาษาไทย ม.1 ม.2 และ ม.3 รวมทั้งเสริมความรู้ทางภาษาซึ่งมีทั้งหลักภาษา การใช้ภาษา และวรรณคดี เพื่อให้นักเรียนใช้เป็นคู่มือในการพัฒนาการเรียนรู้ นักเรียนสามารถทบทวนความรู้ได้ด้วยตนเองเพื่อช่วยนักเรียน เรียนวิชาภาษาไทยอย่างเข้าใจ ช่วยเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ในการเรียนให้ดียิ่งขึ้น ในแต่ละบทยังมีแบบทดสอบประจำบทเพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจในการเรียนของนักเรียน พร้อมเฉลย ท้ายเล่มมีแบบทดสอบ O-NET และแบบทดสอบเตรียมสอบเข้า ม.4 ซึ่งใกล้เคียงกับข้อสอบของโรงเรียนชั้นนำ
ชื่อหนังสือ
วิวิธภาษา วรรณคดีวิจักษ์ ม.1-2-3

ปีที่ผลิต
1 มิถุนายน 2558
สำนักพิมพ์
ภูมิบัณฑิต
เว็บไซต์สำนักพิมพ์
ค้นหาจาก Google
ISBN
9789744329004
Barcode
9789744329004

จำนวนหน้า
576 หน้า
ขนาด
19 x 26 ซ.ม.
ราคา
219 บาท
หนังสือเล่มนี้มีขายที่
  • สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต (สำนักพิมพ์)
    143/173 ซอยวัดสังข์กระจาย ถนนอิสรภาพ วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
    โทร : 02-465-7606    แฟกซ์ : 02-466-2979    Email : poombundit@yahoo.com    Website : www.poombundit.com
แสดงความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
กรุณา LogIn เข้าสู่ระบบเพื่อทำการรีวิวหนังสือ

*** ต้องเป็นหนังสือที่มี สถานะ "อ่านแล้ว" เท่านั้น ถึงจะรีวิวได้ (เปลี่ยนสถานะที่ใต้รูปปกหนังสือ) ***
*** รีวิวได้ user ละ 1 รีวิว ต่อ 1 เล่ม ***
edit
edit