แผนที่บูธ A01 (โซนหนังสือทั่วไป)
ฟ้าเดียวกัน (สำนักพิมพ์) (A01 - โซนหนังสือทั่วไป)