ค้นหาบูธ สนพ./ผู้ร่วมงาน
ชื่อภาษาไทยชื่อภาษาอังกฤษโซนบูธ
10 มิลลิเมตร10 MM. PUBLISHING HOUSE

โซนหนังสือทั่วไป

X05

10 มิลลิเมตร10 MM. PUBLISHING HOUSE

โซนนิยาย/วรรณกรรมไทย/วรรณกรรมแปล

S12

23 บุ๊คเซ็นเตอร์23 BOOK CENTER

โซนหนังสือการศึกษา

DD02

55 บุ๊คสตอล55 BOOK STALL

โซนนิยาย/วรรณกรรมไทย/วรรณกรรมแปล

X16

กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนลGrandprix International Co.,Ltd.

โซนหนังสือทั่วไป

X04

กรู๊ฟ พับลิชชิ่งGROOVE PUBLISHING

โซนนิยาย/วรรณกรรมไทย/วรรณกรรมแปล

U09

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)THE THAILAND RESEARCH FUND

โซนหนังสือทั่วไป

N06

กะทิกะลาKATI KALA

โซนหนังสือทั่วไป

R04

กัมบัตเตะGANBATTE

โซนหนังสือการศึกษา

BB02

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (อนุสาร อสท.)TAT OSOTHO

โซนหนังสือท่องเที่ยว/ไลฟ์สไตล์

F08