ตารางกิจกรรมบนเวทีเอเทรียม
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 16
เวลา สนพ. หัวข้อ วิทยากร
13.00-14.00 สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย รางวัลซีไรต์กับการสร้างสรรค์วรรณกรรมไทยและอาเซียน ศ.พิเศษนรนิติ เศรษฐบุตร
ศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์
รศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร
14.00-15.00 เพชรประกาย เตรียมความพร้อมพิชิตฝัน...สู่มหาวิทยาลัยระดับโลก ฉบับปริญญาตรี คุณสุสิทธิ์ ไซ ธนะรัตน์
คุณกรแก้ว ธนะรัตน์ (พิธีกร)
15.00-16.00 มะลิ พูดคุยกับ พี่นำบุญ - นิทานนำบุญ โย & จอห์น นักดนตรีแมวแฝด (โยเดอะว๊อยซ์ 5)
16.00-17.00 Guest of Honor (Taiwan) Music Concert : National Taiwan Symphony Orchestra -
17.00-18.00 สถาพรบุ๊คส์ “ดวงใจในไฟหนาว” อ่านก่อนออนแอร์ นันทวรรณ รุ่งวงศ์พาณิชย์ และ
คิง-สมจริง ศรีสุภาพ จากค่าย GoodFeeling!!
พร้อมนางเอกน้องใหม่ จีน่า-ญีน่า ซาลาส !!
18.00-19.00 - Online ช่วยสร้างธุรกิจคุณได้อย่างไร? by CEOออนไลน์ สร้างยอดขาย100ล้าน
หน้าร้านไม่ต้องมี
คุณศรัณยู พึงรุ่งเรืองวัฒนา
คุณจิราพร ฉัตรบูรณยนต์ (พิธีกร)
คุณปุญชรัสมิ์ สิงห์รักษ์พล (พิธีกร)
19.00-20.00 มติชน เปิดชีวิตบริติชราช คุณสุภัตรา ภูมิประภาส
คุณธีรศักดิ์ จิรรัตนไพโรจน์

เวลา สนพ. หัวข้อ วิทยากร
11.00-12.00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศูนย์หนังสือ) เสวนาเรื่อง "การจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังกับ PLC เพื่อพัฒนา รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์
12.00-13.00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศูนย์หนังสือ) เสวนาเรื่อง "PLC เพื่อพัฒนาทักษะ 7C ของครู 4.0 สู่เด็กในโลกแห่งศตวรรษที่ 21" รศ.พเยาว์ ยินดีสุข
13.00-14.00 เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป คนเล็ก เวทียักษ์ คุณพิทักษ์ รัชกิจประการ
14.00-15.00 Guest of Honor (Taiwan) Chio Tian Folk Drums & Arts Troupe -
15.00-16.00 ยิปซี ตำนานฟาโรห์ จอมราชันแห่งอียิปต์โบราณ คุณณัฐพล เดชขจร
16.00-17.00 ชนนิยม เสวนาหัวข้อ "ด้ำแถนกำเนิดรัฐไท สาวรกรากต้นตอ คนไท ชุมชนไท-ลาว
และความเป็นไท / ไต / ไทย / สยาม
อ.ชลธิรา สัตยาวัฒนา
อ.ทองแถม นาถจำนง
คุณปรีดา ข้าวบ่อ (ดำเนินรายการ)
17.00-18.00 นานมีบุ๊คส์ เสวนาแนะนำหนังสือ "ไม่มีล.ลิง ในแซมม่อน" คุณฑิภาวรรณ ไฮสัน
18.00-19.00 เลเจ้นด์ บุ๊คส์ ถอดรหัสเดฟ เอกเกอร์ส : นักเขียนสุดแนว ผู้ปรุงแต่งสิ่งรอบตัวให้กลายเป็นเรื่องเล่าที่ไม่ธรรมดา คุณทราย เจริญปุระ
คุณมณรัตน์ ทรงเผ่า
คุณวิกรานต์ ปอแก้ว (ดำเนินรายการ)
19.00-20.00 บุ๊ค ไทม์ " รู้จัก เข้าถึง เข้าใจ คนทำงาน ด้วยหลัก 5 ธาตุ " อาจารย์เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป
คุณขวัญชัย สันติสุขคงชัย
เวลา สนพ. หัวข้อ วิทยากร
11.00-12.00 ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น เรื่องเล่าจากอัจฉริยะที่พ่อแม่สร้างได้ คุณนันทวรรณ ศรีจันทร์
12.00-13.00 SCG กิจกรรมจาก กระดาษถนอมสายตากรีนรี้ด โดย เอสซีจี แพคเกจจิ้ง -
13.00-14.00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศูนย์หนังสือ) เปิดตัวหนังสือ " อะไรหว่า ? " ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
คุณเขมนิจ จามิกรณ์ (แพนเค้ก)
14.00-15.00 นานมีบุ๊คส์ เสวนาแนะนำหนังสือ "ฝากไว้ในแผ่นดิน" คุณฮารัล ลิงค์
15.00-16.00 อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ เปิดตัวหนังสือ “ 4+1 หิ้วย่ามตามท่าน ว. ” พระเอกภัทร สุภทฺโท
ท่าน ว. วชิรเมธี
16.00-18.00 สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย "เปิดหัวใจ...สู่โลกแห่งความหมายใหม่ในการรังสรรค์วรรณกรรม" คุณกนกวลี พจนปกรณ์
คุณชมัยภร แสงกระจ่าง
คุณวีระพร นิติประภา
คุณทราย เจริญปุระ
คุณนิวัต พุทธประสาท
คุณวีนัส ศักดิ์ศิริ
คุณปะการัง คุณกุดจี่
คุณทิวา คุณโรสนี
18.00-19.00 พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทย (เอเชียบุ๊ค) "สะสมธนบัตรวันนี้...เพื่อความมั่งคั่งในวันหน้า" คุณบุญชัย เบญจรงคกุล
คุณคณชัย เบญจรงคกุล
19.00-20.00 สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย เคล็ดวิชาแปลแก่นแท้ความเป็นไทย คุณสถาพร ฉันท์ประสูตร
เวลา สนพ. หัวข้อ วิทยากร
11.00-12.00 PUBAT วันประกาศเกียรติคุณ ๑ คนชวนอ่าน ล้านคนตื่นรู้ -
12.00-13.00 แสงดาว คิดบวก ไม่ใช่โลกสวย น้องธันย์ ณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์
คุณปกรณ์กฤษ พิมพาเรือน (ดำเนินรายการ)
13.00-14.00 เคล็ดไทย กาละแมร์ แคร์ เช่น มิตร คุณพัชรศรี เบญจมาศ (กาละแมร์)
14.00-15.00 แปลน ฟอร์ คิดส์ เปิดตัวนิทานชุด น้องเล็กของกุ๋งกิ๋ง พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร
และคุณมนฤดี ทองกลอย
15.00-16.00 เพชรประกาย วิเคราะห์เบื้องลึกพงศาวดาร ตำนาน "พระเจ้าตากสิน" คุณปเรตร์ อรรถวิภัชน์
คุณสุชาติ กนกรัตน์มณี
คุณกัญญา ไรวินท์ (พิธีกร)
16.00-17.00 บริษัท 1168 จำกัด เสวนาเปิดตัวหนังสือ เล่นหุ้นอย่างไรไม่มโน พร้อมเผยเคล็ดลับหาจังหวะลงทุนในตลาดขาขึ้น อ.ชินโชติ ไชยยะ
17.00-18.00 สต็อคทูมอร์โรว์ เปิดตัวหนังสือ 3 pass action วิน ศราชัยนันทกุล
18.00-19.00 สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ่านนายผี ในวาระ 100 ปี พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ และท่านอื่นๆ
19.00-20.00 สต็อคทูมอร์โรว์ เสวนา โปรเชน - สหรัฐ มานิตยกุล
เธมส์ - เธมส์นที สุวรรณพลาย
บูม - ภัทรพล เหลือบุญชู
เวลา สนพ. หัวข้อ วิทยากร
12.00-13.00 เพอลังอิ พับลิชชิ่ง การแข่งขัน ฝึกทักษะ พัฒนาสมอง สนุกกับภาพซ้อน ซ่อนหา Hidden Picture Challenge
13.00-14.00 กรู๊ฟ พับลิชชิ่ง เปิดตัว "อ่านเอา (ANOWL)" - ช่วงที่ 1 คุณปิยะพร ศักดิ์เกษม / คุณกิ่งฉัตร / คุณพงศกร
อ.พจมาน พงศ์ไพบูลย์ และ คุณวสิตา กิจปรีชา
14.00-15.00 ลูกองุ่น เปิดตัว "อ่านเอา (ANOWL)" - ช่วงที่ 2 คุณปิยะพร ศักดิ์เกษม / คุณกิ่งฉัตร / คุณพงศกร
อ.พจมาน พงศ์ไพบูลย์ และ คุณวสิตา กิจปรีชา
15.00-16.00 แสงดาว 3 จอมคนผู้ยิ่งใหญ่ยุคเซ็นโกคุ คุณยศไกร ส.ตันสกุล
คุณณัฐมณฑ์ พูลพิพัฒนันท์ (ดำเนินรายการ)
16.00-17.00 เคล็ดไทย ภควัทคีตา : พระเจ้าสนทนากับอรชุน อาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์
อาจารย์สดใส ขันติวรวงศ์
คุณจัน ชัยธาวุฒิ (ดำเนินรายการ)
17.00-18.00 สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) " Wonderful SSR " (มหัศจรรย์ สสร.) ดร.สมเจตน์ สัตยกิจขจร
18.00-19.00 PUBAT 7 วัน อ่าน...อีกครั้ง กับ 7 นักเขียนดัง อ่าน...คึกฤทธ์
19.00-20.00 สถาบันพระปกเกล้า เสวนา เปิดตัวหนังสือวรรณกรรมเรื่องสั้น "พลเมืองกำลังไทย" -
เวลา สนพ. หัวข้อ วิทยากร
11.00-12.00 Guest of Honor (Taiwan) - -
12.00-13.00 มติชน เปิดบันทึกประวัติศาสตร์ สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น สมัยรัชกาลที่ 6 คุณวรชาติ มีชูบท
13.00-14.00 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศูนย์หนังสือ) เปิดตัวหนังสือ " รู้แล้วรอด : สาระกฎหมายน่ารู้ประจำบ้าน " คุณธีระ ธนกาญจนสุทธิ์
14.00-15.00 เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป Ketogenic diet (คีโตเจนิค ไดเอท) มหัศจรรย์ไขมันยิ่งกินยิ่งผอม ภ.ญ.อิชญา อยู่เกษ
15.00-16.00 มูลนิธิเด็ก โรงเรียนดี ไม่เท่า "พ่อแม่ดี" -
16.00-17.00 ไทยเดย์ ด็อท คอม "ศิลปกรรมไทยในงานพระราชพิธี" คุณก่อเกียรติ ทองผุด
17.00-18.00 โครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (มูลนิธิ) เรื่องมุมมองใหม่พระเจ้ากรุงธนบุรี ตากสิน มหาราช อาจารย์ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ
ผศ.ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์
18.00-19.00 PUBAT 7 วัน อ่าน...อีกครั้ง กับ 7 นักเขียนดัง อ่าน...โกวเล้ง
19.00-20.00 มติชน JAPAN INSIDE ทั้งร้ายทั้งรัก คุณเกตุวดี Marumura
คุณภัทรพล เหลือบุญชู

เวลา สนพ. หัวข้อ วิทยากร
11.00-12.00 Guest of Honor (Taiwan) - -
12.00-13.00 ปัญญาชน ดิสทริบิวเตอร์ Passion Investment กับการลงทุนอสังหา ทีม P.R.A Mass
13.00-14.00 ปัญญาชน ดิสทริบิวเตอร์ Yes, We Can ใช่คุณทำได้ ไวท์ ไววิทย์แสงอลังการ
14.00-15.00 แสงดาว ทำไม...ต้องอ่าน เดล คาร์เนกี้ อ.ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์
คุณนิเวศน์ กันไทยราษฎร์
อ.ไพบูลย์ สำราญภูติ (ดำเนินรายการ)
15.00-16.00 กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เสวนา เปิดตัวหนังสือ "เบญจปัญญา : กระบวนการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา
ในการศึกษาไทย"
รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ และ
คุณอาจวรงค์ จันทมาศ
16.00-17.00 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร วรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า คณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า
17.00-18.00 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม
"100 เล่มหนังสือดีสำหรับเด็ก ปี 2561" คุณปวลี รุจิรวงศ์
คุณสุธาทิพย์ ธัชยพงษ์
และ ผู้แทนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
คุณชลธิชา อัศวาณิชย์ ( พิธีกร )
18.00-19.00 PUBAT 7 วัน อ่าน...อีกครั้ง กับ 7 นักเขียนดัง อ่าน...มาลัย ชูพินิจ / น้อย อินทนนท์
19.00-20.00 สต็อคทูมอร์โรว์ เคล็ดลับบริหารเวลา : เพิ่มมูลค่าให้ชั่วโมงทำงาน โปรเชน - สหรัฐ มานิตยกุล
เธมส์ - เธมส์นที สุวรรณพลาย
บูม - ภัทรพล เหลือบุญชู
เวลา สนพ. หัวข้อ วิทยากร
11.00-12.00 - "สวยให้สุด หยุดที่ศัลยแพทย์ตกแต่ง" พล.อ.ต.นพ.กมล วัฒนไกร
นพ.สุกิจ วรธำรง
นพ.วิษณุ โล่ห์สิริวัฒน์
นพ.อดุลย์ชัย ธรรมาแสงเสริฐ
12.00-13.00 สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย สานสัมพันธ์คน น้ำ ป่า: จากพงไพรถึงสายน้ำ คุณพิบูลศักดิ์ ละครพล ศิลปินแห่งขาติและนักเขียนรางวัลลูกโลกสีเขียว
"คิ้วต่ำ" นักเขียนรางวัลลูกโลกสีเขียว
คุณนิรันศักดิ์ บุญจันทร์ กรรมการลูกโลกสีเขียว
รศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร นายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย
13.00-14.00 วงศ์สว่างพับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้ง เสวนาเสริมเชาวน์ปัญญา และพัฒนาการเด็กเล็ก
เพื่อสร้างอัจฉริยะตัวจิ๋ว
ครูอ้อย / คุณศศิพินท์ บุณย์สวัสดิ์
14.00-15.00 เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป เสวนา "ทิศทางตลาดหุ้นในยุค 4.0" คุณกวี ชูกิจเกษม
15.00-16.00 สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย " นวนิยายจีนเรื่องใหม่ของ น.นพรัตน์ " คุณสิทธิเดช แสนสมบูรณ์
คุณ น.นพรัตน์ และแขกรับเชิญ 3 ท่าน
16.00-17.00 ไทยเดย์ ด็อท คอม หุ้นวายร้าย คุณสุนันท์ ศรีจันทรา
17.00-18.00 โครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (มูลนิธิ) ความสัมพันธ์ ไทย - ญี่ปุ่น 600 ปี ผศ.อัครพงษ์ ค่ำคูณ
รศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข
18.00-19.00 PUBAT 7 วัน อ่าน...อีกครั้ง กับ 7 นักเขียนดัง อ่าน…ประภัสสร เสวิกุล
19.00-20.00 เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย โครงการ 1,000 นักเขียน
20.00-21.00 แซลมอน B-WITHYOU : Behind story of B-SIDE แก้ว-ณัฐรุจา ชุติวรรณโสภณ
ไข่มุก-วรัทยา ดีสมเลิศ
น้ำใส-พิชญาภา นากา
พีรพิชญ์ ฉ่ำสมบูรณ์
ธัญวัฒน์ อิพภูดม
เวลา สนพ. หัวข้อ วิทยากร
11.00-12.00 Guest of Honor (Taiwan) Sheng Ping Troupe -
12.00-13.00 อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง งานเปิดตัวหนังสือ “ไหว้พระฮ่องกง มาเก๊า กับอ.ช้าง” นักเขียน หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา
13.00-14.00 ไปรษณีย์ไทย แสตมป์ 6 แผ่นดิน -
14.00-15.00 โพสต์ พับลิชชิง/โพสต์บุ๊กส์ งานแนะนำหนังสือ "มองตะเกียบเห็นป่าไผ่ เล่ม2"
"หงสาจอมราชันย์ ภาคพิเศษ เล่ม 7 เตียนอุย" "เจงกีสข่าน ขุนศึกพิชิตโลก"
คุณนิธิพันธ์ วิประวิทย์
คุณม.ประภา / คุณชาญ ธนประกอบ
ดำเนินรายการโดย คุณชัชวนันท์ สันธิเดช
15.00-16.00 ปัญญาชน ดิสทริบิวเตอร์ เรื่อง FOREX แบบนี้ก็มีด้วย ? คุณเกรียงไกร เจิมแพทย์จรรยา
16.00-17.00 ซีเอ็ดยูเคชั่น ถามหมอสิ จริงหรือเท็จ ทีมแพทย์ชีวี
17.00-18.00 แมงมุม คัลเจอร์ "สำนักพิมพ์อิสระ" ความฝันไม่โรยด้วยกลีบกุหลาบ คุณศิริธาดา กองภา
คุณปิยะพงษ์ ศิริสุทธานันท์
คุณอนุรักษ์ กิจไพบูลทวี
18.00-19.00 PUBAT 7 วัน อ่าน...อีกครั้ง กับ 7 นักเขียนดัง อ่าน...คำพูน บุญทวี
19.00-20.00 กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เสวนา "งานวิจัยไทยอยู่ตรงไหน" เรียนรู้งานวิจัยผ่านบทสนทนานักวิจัยไทย คุณแทนไท ประเสริฐกุล
คุณอาบัน สามัญชน
คุณอาจวรงค์ จันทมาศ
เวลา สนพ. หัวข้อ วิทยากร
11.00-12.00 Guest of Honor (Taiwan) Sheng Ping Troupe
12.00-13.00 วิริยะธุรกิจ 101 วัด วัง สถานที่สำคัญในพม่า คุณภภพพล จันทร์วัฒนกุล
13.00-14.00 B2S B2S school of life
14.00-15.00 แมงมุม คัลเจอร์ จากแพทย์วิสัญญีสู่นักเขียน Best Seller : เขียนอย่างไรให้เยียวยาสังคม น.พ.โหวเหวินหย่ง (HO WEN-YUNG)
คุณทราย เจริญปุระ
15.00-16.00 สถาพรบุ๊คส์ Why ‘Y’? หลากหลายความจิ้น!ฟิน! คุณเจติยา โลกิตสถาพร และ5นักเขียนยอดฮิต
จากสำนักพิมพ์Deep ในเครือสถาพรบุ๊คส์!!
16.00-17.00 แสงแดด "Krua.co - เพราะอาหารไม่ใช่เรื่องเล็ก" คุณน่าน หงษ์วิวัฒน์
17.00-18.00 โครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (มูลนิธิ) ประวัติศาสตร์อินโดนีเซีย ผศ.ดร.อรอนงค์ ทิพย์พิมล
คุณชานันท์ ยอดหงษ์
คุณนภิศา วิสุทธิพันธ์
18.00-19.00 PUBAT 7 วัน อ่าน...อีกครั้ง กับ 7 นักเขียนดัง อ่าน...มูราคามิ
19.00-20.00 โมโน เจนเนอเรชั่น เปิดตัวหนังสือ Wake up ชะนี! 3 หมอตุ๊ด
เวลา สนพ. หัวข้อ วิทยากร
11.00-12.00 - เปิดตัวหนังสือ บารมีทางการเมือง..พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ พันเอก ดร.ขจรศักดิ์ ไทยประยูร
12.00-13.00 สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย เปิดตัว หนังสือ “นกกางเขน ฉบับพิมพ์สองภาษา ไทย-อังกฤษ” โดยสพฐ.และสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย -
13.00-14.00 ปัญญาชน ดิสทริบิวเตอร์ สุดยอดความลับแห่งความสำเร็จของนักลงทุนระดับโลก MARIO SINGH
14.00-15.00 แปลน ฟอร์ คิดส์ เปิดตัวหนังสือเพลง "ขอบคุณ" คุณเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป
และคุณปรีดา ปัญญาจันทร์
15.00-16.00 - มหัศจรรย์ พลังตัวเลขเบอร์มือถือ อ.นิติกฤตย์ กิตติศรีวรนันท์
16.00-17.00 ไทยเดย์ ด็อท คอม มรดกผืนป่าและท้องทะเล ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
17.00-18.00 โมโน เจนเนอเรชั่น เปิดตัวหนังสือ Road Trip : The Walking Backpack ปั้น
18.00-19.00 PUBAT 7 วัน อ่าน...อีกครั้ง กับ 7 นักเขียนดัง อ่าน...ป. อินทรปาลิต
19.00-20.00 แฮปปี้บานานา อัจฉริยะสร้างได้ ดร.วรโชติ กรัณยโสภณ
ตารางกิจกรรมอบรมสัมนา
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 16
ห้อง เวลา สนพ. หัวข้อ วิทยากร ค่าสัมมนา
Auditorium 17.00-20.00 Guest of Honor (Taiwan) Movie Festival - -
ห้อง เวลา สนพ. หัวข้อ วิทยากร ค่าสัมมนา
Meeting Room 3     08.00-12.00    Guest of Honor (Taiwan) สัมมนาตลาดหนังสือไทย-ไต้หวัน Thailand-Taiwan: Business Exchange
and Rights Forum
- -
Board Room 2-3 13.00-17.00 Guest of Honor (Taiwan) สัมมนาตลาดหนังสือไทย-ไต้หวัน Thailand-Taiwan: Business Exchange
and Rights Forum
- -
Lotus 13.00-17.00 อักษรเจริญทัศน์ อจท โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “เตรียมความพร้อมบุคลากรครู: การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)                        วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
จากบริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท จำกัด
-
ห้อง เวลา สนพ. หัวข้อ วิทยากร ค่าสัมมนา
Meeting Room 3 08.00-12.00 ซีเอ็ดยูเคชั่น บล็อคเชน เปลี่ยนโลก คุณพรศักดิ์ อุรัจฉัทชัยรัตน์ -
13.00-17.00 เคล็ดไทย เปิดตัวหนังสือ ภควัทคีตา : พระเจ้าสนทนากับอรชุน ท่านปรมหังสา โยคานันทะ
ท่านอาจารย์ นพ.ประเวศ วะสี
อ.ประมวล เพ็งจันทร์
อ.สดใส ขันติวรวงศ์
และอ.คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง
พิธีกร คุณประสาน อิงคนันทร์
-
Meeting Room 4 09.00-12.00 ณ บ้านวรรณกรรม กรุ๊ป จากนวนิยายสู่ละครทีวี “หนึ่งด้าวฟ้าเดียว คุณวรรธนวรรณ (วรรณวรรธน์) จันทรจนา
ผู้ประพันธ์
คุณณัฎฐนันท์(คุณปิ่น) ฉวีวงษ์ ผู้จัดละคร
จากทีวีซีน ช่อง 3
และคุณณัฐริกา(คุณน้ำผึ้ง) ธรรมปรีดานันท์
-
12.00-17.00 ชมรมบรรณาธิการไทย Editor's Talk ครั้งที่ 3 ก้าวสู่บรรณาธิการยุค 4.0 - -
Board Room 4 08.00-12.00 เอ็ดดูเคชั่นแนลเทคโนโลยี
(เอ็ด-เทค)
เทคนิคการจัดประสบการณ์ เพื่อเสริมทักษะด้านกระบวนการคิดและคณิตศาสตร์
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
อาจารย์ปิยนุช พูลทรัพย์ -
13.00-17.00 เอ็ดดูเคชั่นแนลเทคโนโลยี
(เอ็ด-เทค)
เทคนิคการส่งเสริมพัฒนาการด้านการอ่านและเรียนรู้ภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย
เพื่อเตรียมพร้อมสู่ระดับประถมศึกษา
อาจารย์ ดร.ฉัตรวรรณ์ ลัญฉวรรธนะกร -
Board Room 2 08.00-12.00 อาร์ตี้เฮ้าส์ ประกาศผลและมอบรางวัล Indy short story Aword
โดย คุณสกุล บุณยทัต และ คุณธัชชัย ธัญญาวัลย
คุณสกุล บุณยทัต และ
คุณธัชชัย ธัญญาวัลย
-
Lotus 12.00-16.00 รังษีอินเตอร์เทรด 31 เคล็ดลับ คุณบัณฑิต อึ้งรังษี -
16.00-21.00 Guest of Honor (Taiwan) กิจกรรมจาก Guest of Honor (Taiwan) -
Auditorium 13.00-18.00 โพสต์ พับลิชชิง/โพสต์บุ๊กส์ งานเสวนาชุด "จากบูรพาสู่อุษาคเนย์ : อรุณรุ่ง จีน มหาอำนาจ" คุณนิติอาคม จวนสาง
น.อ. หญิง พ.ญ. จุฑาทิพย์ หิริโอตัปปะ
รศ.ดร. อักษรศรี พานิชสาส์น
ดำเนินรายการโดย คุณปนัดดา เลิศล้ำอำไพ
-
18.00-20.00 Guest of Honor (Taiwan) Movie Festival : All Because Of Love CHI TA-WEI
TAN TANG-MO
-
ห้อง เวลา สนพ. หัวข้อ วิทยากร ค่าสัมมนา
Meeting Room 3 08.00-17.00 นานมีบุ๊คส์ “สนุกยก Family กับนานมีบุ๊คส์” - -
Meeting Room 4 08.00-12.00 นานมีบุ๊คส์ งานอบรม "วิธีกล่อมลูกหลับสบาย ด้วยนิทานกล่อมนอน สไตล์สวีเดน" คาร์ล-โยฮัล ฟอร์สเซน แอร์ลิน -
13.00-17.00 ไอดีซี พรีเมียร์ "Inspire to be คนเสื้อกาวน์ พิชิตฝันสู่ แพทย์ เภสัช ทันตะ by อินโฟเพรส" คุณสิตานันท์ แสงศรี
คุณธิตินนท์ จงตั้งปิติ
คุณสิริรัตน์ ราษฎร์ดุษดี
-
Board Room 2 13.00-17.00 ศาสตร์แห่งความสุข (ประเทศไทย) สัมมนาเกี่ยวกับหนังสือใหม่ "คิดแบบผู้ชนะ" Mr.Charlie Sakakibara -
Board Room 3-4 13.00-17.00 เซ้นส์บุ๊คพับลิชชิง Sense Book Summer Meeting - -
Lotus 08.00-17.00 ซีเอ็ดยูเคชั่น สนุกคิดกับเกมเรียนรู้เรื่องเงิน Workshop CASHFLOW GAME คุณจักรพงษ์ เมษพันธุ์ 750 บาท/ท่าน
Auditorium 17.00-20.00 Guest of Honor (Taiwan) Movie Festival TAN TANG-MO -
13.00-17.00 โมโน เจนเนอเรชั่น เปิดตัวหนังสือ Side By Side พี่น้องลูกขนไก่ แขกรับเชิญ ต่อ-ธนภพ
และ สกาย-วงศ์รวี
- -
ห้อง เวลา สนพ. หัวข้อ วิทยากร ค่าสัมมนา
Meeting Room 3 08.00-17.00 มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก "มหัศจรรย์การอ่าน ท่อง ร้อง เล่น ..เป็นการเรียนรู้" - -
Board Room 4 08.00-12.00 อักษร อินสไปร์ สูตรสำเร็จ พัฒนาเด็กปฐมวัยห่างไกลความเสี่ยง - -
Board Room 3 09.00-13.00 เพรลูด มิวสิก "กลเม็ดสอนเปียโน ทำนองไทยให้สนุก" ดร.อชิมา พัฒนวีรางกูล -
13.30-17.30 เพรลูด มิวสิก "Teaching Improvisation for children" ดร.นิลวรรณา อึ้งอัมพร -
ห้อง เวลา สนพ. หัวข้อ วิทยากร ค่าสัมมนา
Meeting Room 3 08.00-12.00 มาร์แชล คาเวนดิช อินเตอร์เนชั่นแนล Effective Learning Maths through Cambridge International Examinations Methods
by Marshall Cavendish Education
- -
13.00-17.00 มาร์แชล คาเวนดิช อินเตอร์เนชั่นแนล Effective Learning Science through Cambridge International Examinations Methods
by Marshall Cavendish Education
- -
Meeting Room 4 09.00-16.00 วัฒนาพานิช พลังของนิทานในศตวรรษที่ 21 (Thailand 4.0) รอบพิเศษ
โดย ประภาคาร เอ็ดดูเคชั่น
- -
Lotus 14.00-16.30 ไดเร็ค มีเดีย กรุ๊ป "ปันความรู้สู่สังคม" - -
Auditorium 11.00-13.50 Guest of Honor (Taiwan) Movie Festival : mon mon mon MONSTERS - -
Auditorium 14.00-16.50 Guest of Honor (Taiwan) Movie Festival : The Tag-Along 2 - -
ห้อง เวลา สนพ. หัวข้อ วิทยากร ค่าสัมมนา
Meeting Room 3 08.00-12.00 มาร์แชล คาเวนดิช อินเตอร์เนชั่นแนล กลวิธีการสอนคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (หลักสูตรปรับปรุง 2560)
ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ -
13.00-17.00 ไปรษณีย์ไทย Book Delivery ขายออนไลน์หรือออฟไลน์ ไปรษณีย์ส่งให้ - -
Meeting Room 4 08.00-12.00 สถาบัน RLG (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) "โครงร่างใหม่ของพัฒนาการเด็ก สู่ทักษะศตวรรษที่21" นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ -
13.00-17.00 สำนักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา "คิดให้ Click สู่มิติใหม่ของวรรณกรรมไทย ยุคไทยแลนด์ 4.0"

คุณรวิวร มะหะสิทธิ์
คุณเทียนชัย ปิ่นวิเศษ
คุณพิเศษ จียาศักดิ์
คุณชัยรัตน์ พิพิธพัฒนาปราปต์
คุณนางสาวเขมะศิริ นิชชากร
-
Auditorium 11.00-14.00 Guest of Honor (Taiwan) Movie Festival : Who Killed Cock Robin CHANG YEN-TUO -
Auditorium 14.00-17.00 Guest of Honor (Taiwan) Movie Festival : Packages from Daddy CHANG YEN-TUO -
ห้อง เวลา สนพ. หัวข้อ วิทยากร ค่าสัมมนา
Meeting Room 4 08.00-17.00 ซีเอ็ดยูเคชั่น “ Raising Vocabulary Knowledge Using Graded Readers” ดร.วิภาวี วงศ์ภูมิวิชชุ์ -
Lotus 10.00-18.00 แจ่มใส Jamsai Day มหัศจรรย์วันแจ่มใส พบกับ นักเขียนสุดฮอตมากมาย จาก JLS
และ everY และ Exclusive Guest 6 สาว BNK 48 พร้อมความพิเศษไม่รู้จบภายในงาน
- -
Auditorium 11.00-14.00 Guest of Honor (Taiwan) Movie Festival : The Village of No Return TIEN KUO-PIN -
Auditorium 14.00-17.00 Guest of Honor (Taiwan) Movie Festival TIEN KUO-PIN -
ห้อง เวลา สนพ. หัวข้อ วิทยากร ค่าสัมมนา
Meeting Room 3 13.00-17.00 ซีเอ็ดยูเคชั่น ทำการตลาดออนไลน์แบบแบรนด์ใหญ่ ที่ไม่เคยมีใครบอกคุณ คุณคมจักร กำธรพสินี
คุณนฐมน ก้องธนานนท์
-
Meeting Room 4 09.00-12.00 นาคร กำปงมาลา วรรณกรรมสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย นักเขียนซีไรต์ไทย-มาเลเซีย,
ผู้อำนวยการสถาบันการแปล ITBM
-
Board Room 4 13.00-17.00 วิริยะธุรกิจ อยุธยา นอกแบบเรียนประวัติศาสตร์ ศ.ดร. สุเนตร ชุตินธรานนท์
และสุเจน กรรพฤทธิ์
ดำเนินรายการโดย ศรัณย์ ทองปาน
-
Lotus 10.00-18.00 แจ่มใส Jamsai Day มหัศจรรย์วันแจ่มใส พบสุดยอดความพิเศษ Meeting 10 ปีมากกว่ารัก
พร้อมเหล่านักแปลและเปิดตัวสองนิยายรักในโมเมนต์ที่แตกต่าง
จาก LOVE by Jamsai และExclusive Guest จาก GMMTV
- -
Auditorium 13.00-17.00 สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย Meeting เทพยุทธ์เซียน Glory - -
17.00-20.00 Guest of Honor (Taiwan) Movie Festival : Sextasy YU WEI-YEN -
ห้อง เวลา สนพ. หัวข้อ วิทยากร ค่าสัมมนา
Meeting Room 3 13.00-17.00 บริษัท ไทยเดย์ ด็อท คอม จำกัด ปีแห่งปะการังสากล 2018 และ 22 ปีทะเลกับธรณ์ ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ -
Meeting Room 4 08.00-17.00 สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย งานวันนักแปล ครั้งที่ ๑๒ - -
Board Room 4 13.00-15.00 ซัคเซส บุ๊คส์ สัมมนา "การคิดเป็นระบบ" ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ -
Auditorium 13.00-17.00 คาโดคาวะ อมรินทร์ งานแจกลายเซ็นนักพากษ์และนักวาดภาพ
เรื่อง "วิธีปั้นสาวบ้านให้มาเป็นนางเอกของผม"
- -
17.00-20.00 Guest of Honor (Taiwan) Movie Festival - -
ห้อง เวลา สนพ. หัวข้อ วิทยากร ค่าสัมมนา
Meeting Room 3 13.00-17.00 ปัญญาชน ดิสทริบิวเตอร์ สุดยอดความลับแห่งความสำเร็จของนักลงทุนระดับโลก MARIO SINGH -
Meeting Room 4 13.00-17.00 จิตจักรวาล ธรรมจากจิตจักรวาล - -