เก็งข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.2
เก็งข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.2Wish List
New Release ThisWeekเก็งข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.2
ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง ณัฏฐวีร์ ทวีวิเสสานนท์
อ่านแล่ว 0 คน ให้คะแนน 0 คน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตในสังคมอนาคตของนักเรียนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อเราเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน ภาษาอังกฤษซึ่งจะใช้เป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสารก็จะมีความสำคัญมากขึ้น ดังนั้นนักเรียนจึงต้องเตรียมตัวเองให้พร้อม หนังสือ "เก็งข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.2" เล่มนี้ ผู้เขียนได้จัดทำขึ้นตามกรอบสาระ ตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษฯ เพื่อให้นักเรียน ครู และผู้ปกครองสามารถนำไปใช้เป็นหนังสือทดสอบและประเมินผลเพื่อตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจและช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
ชื่อหนังสือ
เก็งข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.2
ISBN
8858710307702
Barcode
8858710307702
สำนักพิมพ์
บ. ดอกหญ้าวิชาการ
ปีที่ผลิต
22 ตุลาคม 3103
จำนวนหน้า
176 หน้า
ขนาด
18 x 25.5 ซ.ม.
น้ำหนัก
258 กรัม
ราคา
125 บาท
แสดงความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
กรุณา LogIn เข้าสู่ระบบเพื่อทำการรีวิวหนังสือ หมายเหตุ ต้องเป็นหนังสือที่มี สถานะอ่านแล้ว เท่านั้น ถึงจะรีวิวได้ 1 เล่ม ต่อ 1 รีวิว
edit
edit