ภาษาจีนปฐมวัย 2b
ภาษาจีนปฐมวัย 2bWish List
New Release ThisWeekภาษาจีนปฐมวัย 2b
อ่านแล่ว 0 คน ให้คะแนน 0 คน
หนังสือเรียนภาษาจีนสำหรับเด็กชุดนี้จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการทุกด้านของเด็กๆ แบบบูรณาการ ด้วยการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ตามมาตรฐานการสอนภาษาจีน ผ่านคำศัพท์ วลี บทสนทนา และประโยคสั้นๆ ที่ช่วยให้เด็กๆ สนุกสนานกับ การเรียนภาษาจีน พร้อมกับพัฒนาการความฉลาดทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ IQ (ความฉลาดทางสติปัญญา) EQ (ความฉลาดทางอารมณ์) CQ (ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์) MQ (ความฉลาดทางศีลธรรม จริยธรรม) PQ (ความฉลาดที่เกิดจากการเล่น) และ AQ (ความฉลาดในการแก้ไขปัญหา) เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับโรงเรียน กีฬา เวลา ความรู้สึก อุปกรณ์การเรียน คำคุณศัพท์ และคำตรงข้าม
ชื่อหนังสือ
ภาษาจีนปฐมวัย 2b
ISBN
9786162851759
ผู้แปล
Bai Ling
นักวาดภาพ
พัชรี มีสุคนธ์ , วินิจ ยีสมัน , นิยศ แสงดี
สำนักพิมพ์
ทองเกษม
ปีที่ผลิต
15 พฤศจิกายน 2560
จำนวนหน้า
36 หน้า
ขนาด
21 x 28 ซ.ม.
น้ำหนัก
130 กรัม
ราคา
125 บาท
แสดงความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
กรุณา LogIn เข้าสู่ระบบเพื่อทำการรีวิวหนังสือ หมายเหตุ ต้องเป็นหนังสือที่มี สถานะอ่านแล้ว เท่านั้น ถึงจะรีวิวได้ 1 เล่ม ต่อ 1 รีวิว
edit
edit