คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัว
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัวWish List
New Release ThisWeekคำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัว
ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง
อ่านแล่ว 0 คน ให้คะแนน 0 คน
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาครบถ้วนที่สำคัญตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัว ในเล่มได้อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เรียบเรียงไวเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย นอกจากจะมีประโยชน์ต่อนักศึกษาในการใช้ประกอบการศึกษาวิชาชีพกฎหมายลักษณะครอบครัวแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อนักวิชาการ ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายและผู้อ่านที่สนใจทุกท่าน เนื่องจากมีเนื้อหาครอบคลุมในระดับค่อนข้างลุ่มลึก
ชื่อหนังสือ
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัว
ISBN
9786163143280
Barcode
9786163143280
ผู้แปล
-
สำนักพิมพ์
ปีที่ผลิต
10 สิงหาคม 2560
จำนวนหน้า
556 หน้า
ขนาด
186 x 260 ซ.ม.
น้ำหนัก
970 กรัม
ราคา
490 บาท
แสดงความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
กรุณา LogIn เข้าสู่ระบบเพื่อทำการรีวิวหนังสือ หมายเหตุ ต้องเป็นหนังสือที่มี สถานะอ่านแล้ว เท่านั้น ถึงจะรีวิวได้ 1 เล่ม ต่อ 1 รีวิว
edit
edit