ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม)Wish List
New Release ThisWeekระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม)
ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
อ่านแล่ว 0 คน ให้คะแนน 0 คน
หนังสือเล่มนี้ได้ปรับปรุงเนื้อหาใหม่ให้ทันสมัย โดยผู้อ่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศและการจัดการในโลกยุคดิจิทัล ระบบสารสนเทศ องค์กร และกลยุทธ์ โครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอทีและเทคโนโลยีเกิดใหม่ การจัดการทรัพยากรข้อมูล เครือข่ายและการสื่อสารโทรคมนาคมในทางธุรกิจ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ โซ่อุปทานและแอปพลิเคชันระดับองค์กร รวมถึงอีบิสซิเนสและอีคอมเมิร์ซ อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น มีคำถามท้ายบท พร้อมกรณีศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เหมาะสำหรับคณาจารย์ในการนำไปใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนสำหรับนิสิตนักศึกษา รวมถึงผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการศึกษาด้านระบบสารสนเทศด้วยตนเอง
ชื่อหนังสือ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม)
ISBN
9786160830053
Barcode
9786160830053
ผู้แปล
-
สำนักพิมพ์
ปีที่ผลิต
9 สิงหาคม 2560
จำนวนหน้า
480 หน้า
ขนาด
191 x 241 ซ.ม.
น้ำหนัก
800 กรัม
ราคา
229 บาท
แสดงความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
กรุณา LogIn เข้าสู่ระบบเพื่อทำการรีวิวหนังสือ หมายเหตุ ต้องเป็นหนังสือที่มี สถานะอ่านแล้ว เท่านั้น ถึงจะรีวิวได้ 1 เล่ม ต่อ 1 รีวิว
edit
edit