คำไม่มีตัวสะกด ชุด อ่านออก อ่านได้ อ่านเป็น
คำไม่มีตัวสะกด ชุด อ่านออก อ่านได้ อ่านเป็นWish List
New Release ThisWeekคำไม่มีตัวสะกด ชุด อ่านออก อ่านได้ อ่านเป็น
อ่านแล่ว 0 คน ให้คะแนน 0 คน
แบบฝึกอ่านออก อ่านได้ อ่านเป็น เล่มที่ ๕ ร้อยกรองชวนคิด มีเนื้อหาที่สอดแทรกการสอนคุณธรรมพื้นฐานในชีวิตประจำวัน ส่วนเล่มที่ ๕ ฝึกจับใจความนั้น โครงเรื่องของนิทานทั้ง ๓ เรื่อง สอดแทรกธรรมะในการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันในแต่ละสถานการณ์ รวมทั้งคำถามและแนวคำตอบของทั้ง ๒ เล่มนี้ เน้นธรรมะเรื่องอริยสัจ ๔ และอริยมรรคมีองค์ ๘ โดยเฉพาะองค์มรรคที่ ๑ (สัมมาทิฐิหรือความเห็นชอบ)
ชื่อหนังสือ
คำไม่มีตัวสะกด ชุด อ่านออก อ่านได้ อ่านเป็น
ISBN
9786160435142
Barcode
9786160435142
สำนักพิมพ์
นานมีบุ๊คส์
ปีที่ผลิต
1 มิถุนายน 2560
จำนวนหน้า
52 หน้า
ขนาด
18.5 x 26.0 ซ.ม.
น้ำหนัก
150 กรัม
ราคา
178 บาท
แสดงความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
กรุณา LogIn เข้าสู่ระบบเพื่อทำการรีวิวหนังสือ หมายเหตุ ต้องเป็นหนังสือที่มี สถานะอ่านแล้ว เท่านั้น ถึงจะรีวิวได้ 1 เล่ม ต่อ 1 รีวิว
edit
edit