250 กิจกรรมสร้างทักษะวิทย์
250 กิจกรรมสร้างทักษะวิทย์Wish List
New Release ThisWeek250 กิจกรรมสร้างทักษะวิทย์
ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง Peggy Ashbrook
อ่านแล่ว 0 คน ให้คะแนน 0 คน
คู่มือแนะนำการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับครูปฐมวัยและประถมศึกษาผลงานของ “เพกกี แอชบรูค” ผู้เชี่ยวชาญในการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กเล็กและเป็นสมาชิกสมาคมครูวิทยาศาสตร์แห่งชาติในสหรัฐอเมริกา เธอได้ถ่ายทอดประสบการณ์สอนวิทยาศาสตร์ออกมาเป็นกิจกรรมได้อย่างน่าสนใจ ทุกกิจกรรมมีกิจกรรมย่อยให้ทำตามลำดับ ครอบคลุม 39 แนวคิดวิทยาศาสตร์ที่เด็กสนใจ เน้นให้เด็กลงมือทำด้วยตัวเอง ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา กระตุ้นให้เด็กสังเกต ตั้งคำถาม ค้นหาคำตอบ และคิดวิเคราะห์ เพื่อสร้างพื้นฐานที่ดีให้เด็กนำไปใช้ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ชื่อหนังสือ
250 กิจกรรมสร้างทักษะวิทย์
ISBN
9786160433124
Barcode
9786160433124
ผู้แปล
ศุภวัลย์ ตันวรรณรักษ์ , ลั่นทม
นักวาดภาพ
Mair Ferrante-Doyle
สำนักพิมพ์
นานมีบุ๊คส์
ปีที่ผลิต
1 พฤษภาคม 2560
จำนวนหน้า
240 หน้า
ขนาด
18.4 x 26 ซ.ม.
น้ำหนัก
440 กรัม
ราคา
245 บาท
แสดงความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
กรุณา LogIn เข้าสู่ระบบเพื่อทำการรีวิวหนังสือ หมายเหตุ ต้องเป็นหนังสือที่มี สถานะอ่านแล้ว เท่านั้น ถึงจะรีวิวได้ 1 เล่ม ต่อ 1 รีวิว
edit
edit