ไทยกับสงครามโลกครั้งที่ ๒
ไทยกับสงครามโลกครั้งที่ ๒Wish List
New Release ThisWeekไทยกับสงครามโลกครั้งที่ ๒
ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง ดิเรก ชัยนาม
อ่านแล่ว 0 คน ให้คะแนน 0 คน
เป็นงานเขียนเชิงประวัติศาสตร์ที่อธิบายถึงเหตุการณ์บ้านเมืองในช่วงวิกฤตการณ์ของประเทศ ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒ (พ.ศ. ๒๔๘๔ - ๒๔๘๘) ที่สำคัญอย่างยิ่ง เล่มหนึ่ง โดยมุ่งอธิบายให้เห็นภาพเหตุการณ์ บุคคลแวดล้อม ชั้นเชิงทางการทูต กุศโลบายทางการเมือง กลวิธีทางการทหารของประเทศที่ร่วมในสงคราม ตลอดจนวิธีคลี่คลายปัญหาต่าง ๆ ของประเทศไทย ซึ่งร่วมอยู่ในเหตุการณ์ ให้รอดพ้นมหาภัยในครั้งนั้น อย่างรอบคอบและรอบด้าน ผู้เขียนได้อธิบายให้เห็นภาพปฐมเหตุก่อนที่จะเกิดสงครามระหว่างเกิดสงคราม และหลังสงคราม อีกทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นด้วยความรอบรู้ ด้วยความเข้าใจ สมกับที่ท่านเป็นบุคคลผู้มีบทบาทสำคัญท่านหนึ่งที่มีส่วนช่วยคลี่คลายวิกฤตการณ์ครั้งนั้น จนหนังสือเล่มนี้ได้รับการยกย่องให้เป็น ๑ ใน ๑๐๐ หนังสือดีที่คนไทยควรอ่าน โดยสำนักงานคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชื่อหนังสือ
ไทยกับสงครามโลกครั้งที่ ๒
ISBN
9786164370005
Barcode
9786164370005
สำนักพิมพ์
ศรีปัญญา
ปีที่ผลิต
1 พฤษภาคม 2560
จำนวนหน้า
0 หน้า
ขนาด
16 x 22 ซ.ม.
น้ำหนัก
1020 กรัม
ราคา
700 บาท
แสดงความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
กรุณา LogIn เข้าสู่ระบบเพื่อทำการรีวิวหนังสือ หมายเหตุ ต้องเป็นหนังสือที่มี สถานะอ่านแล้ว เท่านั้น ถึงจะรีวิวได้ 1 เล่ม ต่อ 1 รีวิว
edit
edit