บรมราชสกุลไทย
บรมราชสกุลไทยWish List
New Release ThisWeekบรมราชสกุลไทย
ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง กัลยา เกื้อตระกูล
อ่านแล่ว 0 คน ให้คะแนน 0 คน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.๖) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตรา พ.ร.บ. ขนานนามสกุลขึ้นเป็นครั้งแรกของสยาม เมื่อวันที่ ๑ เม.ย. ๒๔๖๑ นับจากนั้นคนไทยทุกคนจึงมีนามสกุลใช้กันทั่วไป เฉพาะล้นเกล้า ฯ ร.๖ ทรงพระราชทานนามสกุลแก่ผู้มาร้องขอทั้งสิ้นประมาณ ๖,๕๐๐ นามสกุล ภายหลังทรงตรา พ.ร.บ. นามสกุลขึ้นแล้ว ไม่เพียงแต่ชาวบ้านเท่านั้น ที่เริ่มมีนามสกุลของตัวเอง สำหรับราชวงสืในพระราชวงศ์จักรีก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานคำว่า “ ณ กรุงเทพฯ “ ให้ทุกราชกุลใช้ต่อท้ายนามราชสกุลของเหล่าเชื้อพระวงศ์ที่เป็นชั้นลูกหลานหม่อมหลวงสือต่อลงมา ถืเป็นการพระราชทานนามสกุลให้บรรดาสายราชกุลต่าง ๆ ย้อนหลังจนถึงรัชกาลพระองค์ ต่อมาวันที่ ๖ เม.ย. ๒๔๖๘ ทรงโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศใช้คำว่า “ ณ อยุธยา “ แทน “ ณ หรุงเทพ “ ด้วยเหตุผลว่า องค์ปฐมพระบรมราชจักรีวงศ์นี้ คือ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า ฯ ทรงสืบเชิ้อสายมาจากสกุลใหญ่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็น ราชธานี จึงใช้ “ ณ อยุธยา “ สืบทอดกันมาตามพระราชบัญญัตินับแต่นั้นเรื่อยมา สิริรวมราชสกุลในพระบรมราชจักรีวงศ์ตั้งแต่ ร.๑ – รัชกาลปัจจุบัน ทั้งสาย วังหลวง วังหน้า และวังหลัง มีทั้งสิ้น ๑๓๑ ราชสกุล โดยลำดับตามพระราชบัญยัติของ รัชกาลที่ ๖
ชื่อหนังสือ
บรมราชสกุลไทย
ISBN
9786167146973
Barcode
9786167146973
สำนักพิมพ์
ศรีปัญญา
ปีที่ผลิต
1 กุมภาพันธ์ 2560
จำนวนหน้า
0 หน้า
ขนาด
ซ.ม.
ราคา
280 บาท
แสดงความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
กรุณา LogIn เข้าสู่ระบบเพื่อทำการรีวิวหนังสือ หมายเหตุ ต้องเป็นหนังสือที่มี สถานะอ่านแล้ว เท่านั้น ถึงจะรีวิวได้ 1 เล่ม ต่อ 1 รีวิว
edit
edit