อาหารเป็นยา ยาเป็นอาหาร เล่ม 2
อาหารเป็นยา ยาเป็นอาหาร เล่ม 2Wish List
New Release ThisWeekอาหารเป็นยา ยาเป็นอาหาร เล่ม 2
ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง มณฑา ลิมปิยประพันธ์
อ่านแล่ว 0 คน ให้คะแนน 0 คน
พบกับการกลับมาอีกครั้ง ของการรวบรวมตัวอย่างพืชสมุนไพรที่เป็นได้ทั้งยาและอาหาร ต่อจาก "อาหารเป็นยา ยาเป็นอาหาร เล่ม 1" กับเรื่องราวสมุนไพรอันทรงคุณค่าแห่งภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษให้ไว้คู่กับสังคมไทย ตำรับอาหารที่เป็นยาตามธรรมชาติ จากป่าสู่พืชปลูก ผ่านการปรุงแต่งอย่างลงตัวในชีวิตประจำวันแบบไทยๆ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ยั่งยืน ช่วยให้คุณรู้หลักในการดูแล ป้องกัน บำบัดรักษา เสริมสร้างสุขภาพ เป็นพลังชีวิตและกำลังใจที่สดใสแข็งแรงสำหรับอนาคตต่อไป
ชื่อหนังสือ
อาหารเป็นยา ยาเป็นอาหาร เล่ม 2
ISBN
9786160824281
Barcode
9786160824281
สำนักพิมพ์
ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่ผลิต
26 ตุลาคม 2558
จำนวนหน้า
180 หน้า
ขนาด
14.5 x 17 ซ.ม.
น้ำหนัก
165 กรัม
ราคา
295 บาท
แสดงความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
กรุณา LogIn เข้าสู่ระบบเพื่อทำการรีวิวหนังสือ หมายเหตุ ต้องเป็นหนังสือที่มี สถานะอ่านแล้ว เท่านั้น ถึงจะรีวิวได้ 1 เล่ม ต่อ 1 รีวิว
edit
edit