เคล็ดลับจากปราชญ์ในแปลงนา 1 ไร่ 1 แสน (4 ภาค)
เคล็ดลับจากปราชญ์ในแปลงนา 1 ไร่ 1 แสน (4 ภาค)Wish List
New Release ThisWeekเคล็ดลับจากปราชญ์ในแปลงนา 1 ไร่ 1 แสน (4 ภาค)
ผู้แต่ง/ผู้เรียบเรียง
อ่านแล่ว 0 คน ให้คะแนน 0 คน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี นำมาประยุกต์ใช้ในนาข้าว เพื่อให้การทำนาปลูกข้าวในวันนี้กลายเป็นเรื่องง่ายๆ เข้าใจได้ไม่ยาก ลดต้นทุน ลดขั้นตอน ลดแรงงาน แต่เพิ่มผลผลิต เพิ่มมูลค่า เพิ่มรายได้ สู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืนได้ โดยยึดอาชีพชาวนา ที่จัดรวบรวมองค์ความรู้ เทคนิคต่างๆ มาอยู่ในหนังสือ “เคล็ดลับจากปราชญ์ในแปลงนา 1 ไร่ 1 แสน (4 ภาค)”
ชื่อหนังสือ
เคล็ดลับจากปราชญ์ในแปลงนา 1 ไร่ 1 แสน (4 ภาค)
ISBN
9786167466996
Barcode
9786167466996
ผู้แปล
เกรียงไกร ยอดชมภู
บรรณาธิการ
อภิชาติ ศรีสอาด
สำนักพิมพ์
นาคา อินเตอร์มีเดีย
ปีที่ผลิต
25 มีนาคม 2559
จำนวนหน้า
136 หน้า
ขนาด
18.42 x 26.04 ซ.ม.
ราคา
135 บาท
แสดงความคิดเห็น (0 ความคิดเห็น)
กรุณา LogIn เข้าสู่ระบบเพื่อทำการรีวิวหนังสือ หมายเหตุ ต้องเป็นหนังสือที่มี สถานะอ่านแล้ว เท่านั้น ถึงจะรีวิวได้ 1 เล่ม ต่อ 1 รีวิว
edit
edit