โปรโมชั่น
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
1_1168.jpg
2_คิโนะคูนิยะ.jpg
3_บุ๊คส์ ทู ยู.jpg
4_วงวรรณ.jpg
5_อนิเมท.jpg
6_เอเชียบุ๊คส์.jpg
7_ลำปลายมาศ.jpg
9_เดอะบุ๊คส์.jpg
10_วิกายา.jpg
11_อัลเทอเนทีฟไรเตอร์.jpg